Yr Uned Mân Anafiadau yn dychwelyd i Ddinbych y Pysgod

ysbyty_tenby_3.jpeg 

 

Mae Plaid Cymru yn croesawu ail-agoriad dros dro'r Uned Mân Anafiadau yn Ninbych y Pysgod

Dros gyfnod y Pasg, mae nyrsys Dinbych y Pysgod yn treialu gwasanaeth 'cerdded i mewn' i drigolion ac ymwelwyr sydd angen triniaeth ar gyfer mân anhwylderau.

Mi fydd y gwasanaeth wedi'i lleoli yn Ysbyty Dinbych y Pysgod ac yn cael ei rhedeg gan dîm o ymarferwyr nyrsio profiadol a chynorthwywyr gofal iechyd i sicrhau gofal o'r safon uchaf i ymwelwyr yr Ysbyty.

Mi fydd y gwasanaeth yn dechrau ar Ddydd Gwener y Groglith, 25 Mawrth 2016, ac yn parhau nes 3 Ebrill 2016 rheng 10yb-6yp yn ddyddiol.

Roedd y broblem o ddiffyg Uned Mân Anafiadau yn Ninbych y Pysgod wedi'i thrafod gan yr ymgyrchydd iechyd Myles-Bamford Lewis ac Aelod Cynulliad Plaid Cymru Simon Thomas mewn cyfarfod gyda'r Bwrdd Iechyd yn gynharach yn y mis.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Simon Thomas:

"Mae Plaid Cymru yn credu bod yn gam positif yn y cyfeiriad cywir i drigolion Dinbych y Pysgod a'r ardaloedd cyfagos.


"Cynhaliais gyfarfod y llynedd yn codi'r problemau ynglŷn â Meddygon Teulu'r ardal felly mi fydd hyn yn help materion, yn enwedig gyda thymor y gwyliau yn agosáu. Trafodais y broblem gyda'r Bwrdd Iechyd yn gynharach yn y mis.

"Yn ogystal, dylai hyn lleihau'r pwysau ar Ysbyty Withybush. Gobeithiaf fod y treial am arwain at ateb mwy parhaol."

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.