Ymrwymiad ar Bont Cleddau gan Simon Thomas

simon_thomas_conference.jpg 

 

Mewn araith allweddol yng Nghynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Llanelli, galwodd Simon Thomas ar aelodau'r Blaid i ail-greu’r daeargryn gwleidyddol hanesyddol yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Penfro.

Gwnaeth yr ymgeisydd dros Orllewin Caerfyrddin a De Penfro Simon Thomas addo y byddai'i Blaid yn nodi ffordd i ddileu toll Pont Cleddau ym maniffesto Blaid Cymru.

Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru dros Orllewin Caerfyrddin a De Penfro Simon Thomas AC:

'Mae wedi bod yn fraint ac anrhydedd i fod yn Aelod Cynulliad i Blaid Cymru. Yn wir, breuddwyd o'm mhlentyndod wedi'i gwireddu: i fod mewn senedd Cymraeg yn siarad dros ein Cenedl.'

Mae'n fraint arbennig fy mod i wedi fy newis fel eich ymgeisydd dros Orllewin Caerfyrddin a De Penfro am 2016. Mae sefyll mewn rhan o hen sedd Gwynfor Evans, hanner can mlynedd ar ôl ei fuddugoliaeth hanesyddol yn rhoi ynof ymdeimlad enfawr o hanes a balchder.

"Rwy'n gweithio gyda thîm gwych i sicrhau bod ein neges yn cyffwrdd y bobl ar y stepiau drws ac i sicrhau ein bod ni'n cipio'r sedd oddi ar y Torïaid. Gallwn wneud hyn, ac na fyddai'n gwneud ni gyd yn falch i weld Caerfyrddin glas yn wyrdd unwaith eto?

"Hoffwn ddiolch i'r tîm o wirfoddolwyr sydd gennyf yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Penfro a hoffwn wahodd chi i ymuno gyda nhw wrth ail-goncro Caerfyrddin i Blaid Cymru.

Dychmygwch y penawdau ym Mis Mai pan rydym yn troi Sir Gar yn ôl i Blaid Cymru - Nid Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn unig, ond Llanelli a Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro hefyd.

"Gallwn wneud hyn, ond dim ond trwy ymroddiad ac ymrwymiad. Mae gennym ni nifer o ymgyrchoedd lleol cryf ar adfer gwasanaethau pwysig i Ysbyty Withybush ac ar argaeledd Meddygon Teulu.

"Mae'r ddau fater hyn yn profi pa mor bwysig yw ein cynllun iechyd tymor hir i recriwtio a hyfforddi 1,000 o ddoctoriaid a 5,000 o nyrsys ychwanegol er mwyn lles ein Cenedl.

Rwyf wedi cael llwyddiant wrth geisio cael Llywodraeth Cymru i gymryd yr angen i ddileu'r tollau ar Bont Cleddau o ddifri. Ac rwy'n falch iawn bod ein Maniffesto am nodi sut fyddwn yn gwireddu hyn.

"Mae'r wardiau tlotaf ym Mhenfro a Doc Penfro wedi cael eu amddifadu gan Llafur. Mae tori trethi busnesau, lleihau TAW i busnes twristiaeth, a rheolaeth canol y dref gwell yn hanfodol i rhoi hwb i'r trefi hyn. Mi fyddai polisiau cenedlaethol Plaid Cymru yn sicrhau hyn.

"Mae'r polisiau hyn yn adeiladu ar y cychwyn aruthrol a gwnaeth Cyngor Sir Gaerfyrddin wrth cael gwared ar Cynghorwyr ddifflach a ddigyferiad Llafur a chreu cyngor newydd sydd wedi'i selio ar buddsoddiad ac arweinyddiaeth."

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.