Plaid Cymru yn ymgynghori ar bolisiau newydd i’r Gymru wledig yn dilyn refferendwm Ewrop

Back_Welsh_Farming.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am farn pobl ar gynlluniau sy’n effeithio ar ardaloedd gwledig a chefn gwlad yn dilyn y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.

 Aelod Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas, oedd yn lansio’r ymgynghoriad yn stondin Plaid Cymru yn Sioe Môn. 

Meddai Simon Thomas, AC Plaid Cymru dros y Gorllewin a’r Canolbarth: “Mae’r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu ffurf wahanol iawn i bolisïau amaethyddol ac amgylcheddol.

“Gallai Llywodraeth Cymru dan arweiniad Plaid Cymru fabwysiadu agwedd ehangach tuag at gefnogi’r Gymru wledig trwy gynnwys cyllid ar gyfer seilwaith band eang a mecanwaith i gefnogi ffermwyr sydd yn cydnabod y gwerth maent yn ddwyn i gynnal yr amgylchedd a’r tirwedd sydd mor werthfawr i ni.

“Mae Plaid Cymru yn barod i frwydro dros ffermwyr a’r economi wledig; gadewch i ni weld a fydd y sawl oedd yn dadlau dros adael yr UE yn cadw at eu haddewidion.

“Buaswn i’n annog pobl i ddweud eu dweud ar yr egwyddorion allai fod yn sail i system gyflawn i gefnogi amaeth Cymru a’r amgylchedd gwledig.”

Mae’r Undeb Ewropeaidd hefyd yn gosod y fframwaith polisi a deddfwriaethol ar iechyd, hylendid a lles anifeiliaid. Ar hyn o bryd, rheoliadau’r UE sydd yn llywodraethu’r rheolaeth dros glefydau, lles anifeiliaid adeg eu lladd, yn ystod eu cludo, a phlismona’r defnydd o anifeiliaid mewn arbrofion gwyddonol. Mae’r UE hefyd yn rheoleiddio allforio a mewnforio anifeiliaid byw.

“Ar hyn o bryd, rydym yn dal yn yr UE ac y mae’r holl reolau a chosbau oedd mewn grym ar Fehefin 23 June mewn grym o hyd.” ychwanegodd Mr Thomas.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.