UAC Sir Drefaldwyn yn cynnal trafodaethau cadarnhaol gydag AC y Canolbarth a’r Gorllewin

WELSH_FARMING_FUW.jpg

Roedd hi’n bleser cael y cyfle i fynychu cyfarfod gydag Undeb Amaethwyr Cymru Sir Drefaldwyn i drafod materion Amaeth oedd yn peri gofid.

Cynhaliwyd y cyfarfod ar Ddydd Llun yr 17eg o Hydref ym Marchnad Da Byw'r Trallwng a mwynheais gynnal sesiwn cwestiwn ac ateb gydag aelodau’r Undeb.

Dyma y dywedodd Swyddog Gweithredol Sirol UAC Sir Drefaldwyn Emyr Wyn Davies:

“Cawsom hwyl wrth dywys Mr Thomas o amgylch y farchnad. Dywedir mai marchnad y Trallwng yw’r farchnad Cig Oen Cysefin mwyaf yng Ngorllewin Ewrop. Hoffwn ddiolch iddo am gyfarfod gyda’n haelodau a chawsom drafodaethau cadarnhaol ar faterion ffermio, megis pwysigrwydd daliadau Cyngor Sir, TB Buchol, biwrocratiaeth lywodraethol a goblygiadau potensial Brexit ar ein cymunedau lleol.”

Hoffwn ddiolch i Undeb Amaethwyr Cymru Sir Drefaldwyn am eu croeso ac rwy’n edrych ymlaen at gydweithio gyda’r holl undebau amaethyddol dros gyfnod y Pumed Cynulliad.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.