ACau PLAID CYMRU YN ARWYDDO LLYTHYR TRAWSBLEIDIOL I’R PRIF WEINIDOG

tidal_lagoon.jpg 

Mae’r Aelod Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC wedi arwyddo llythyr trawsbleidiol i’r Prif Weinidog Theresa May sydd yn atgyfnerthu cefnogaeth gref y Cynulliad Cenedlaethol tuag at Forlyn Llanw £1.3bn Bae Abertawe.

Mae’r llythyr i Theresa May wedi’i arwyddo gan 43 allan o’r 60 AC ac mae’n datgan:

“Fel gwleidyddion, ein diddordeb cyfunol yw dyfodol llewyrchus i Gymru ac er i ni anghytuno’n aml ar lwybr y dyfodol hynny, rydym yn gwbl unedig ar y mater hwn. Rydym yn cynnig ein cefnogaeth glir am benderfyniad positif ar y cyfle cyntaf i sicrhau Morlyn Llanw Bae Abertawe.

“Dyma’r cyfle arloesol i sicrhau dyfodol llwyddiannus i Gymru a’r DU fel arweinydd byd-eang mewn technoleg morlyn llanw ac ynni adnewyddadwy.”

Gwnaeth yr AC dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas AC chyd-ysgrifennu ac arwyddo’r llythyr yn ei rôl fel Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid. Dywedodd:

“Mae’n wych i ni dderbyn cefnogaeth drawsbleidiol gryf ar lawr y Cynulliad dros y prosiect arloesol a phwysig hwn. Dyma ein cyfle ni yng Nghymru ac yn Ninas-Ranbarth Bae Abertawe i ddod yn arweinwyr byd-eang yn y diwydiant adnewyddadwy.

“Gobeithiaf fod y Prif Weinidog a Llywodraeth San Steffan yn gwrando ar safbwyntiau pobl Cymru a sicrhau bod y prosiect arloesol a thrawsnewidiol hyn yn mynd yn ei flaen a bod modd i’n rhanbarth ni arwain y ffordd tuag at Gymru ddisglair a glanach.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.