AC yn clodfori gwaith ardderchog therapyddion galwedigaethol Hywel Dda

161109_Occupational_Therapists.JPG

Yn ystod digwyddiad yn Senedd Bae Caerdydd, bu Aelod Cynulliad y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas yn clodfori gwaith arbennig therapyddion galwedigaethol.

Y digwyddiad oedd lansiad adroddiad Coleg y Therapyddion Galwedigaethol ar ‘Lleihau Pwysau ar Ysbytai yng Nghymru: Gwerth y Therapyddion Galwedigaethol’.

Mae’r adroddiad yn rhan o ymgyrch ehangach sy’n profi sut mae therapyddion galwedigaethol yn gwella bywydau'r bobl sy'n cydweithio gyda hwy yn ogystal ag arbed arian cyhoeddus.

Dywedodd AC Plaid Cymru Simon Thomas:

“Roedd hi’n ddiddorol clywed am rôl bwysig gwasanaethau therapi galwedigaethol yng ngofal sylfaenol ac unedau damweiniau ac achosion brys ar draws Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

“Mae’r gwasanaethau yn effeithiol dros ben wrth helpu pobl oedrannus i aros gartref ac osgoi derbyniadau amhriodol i’r ysbyty.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.