AC yn galw ar Lywodraeth Cymru i amddiffyn ffermwyr Cymru yn dilyn cyhoeddiad ar y farchnad sengl

Theresa_May_llun_.jpg

Mae Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas wedi galw ar Lywodraeth Cymru i amddiffyn ffermwyr Cymru yn dilyn cyhoeddiad Y Prif Weinidog Theresa May ein bod ni am adael y farchnad sengl.

Cymerodd Simon Thomas, yr AC rhanbarthol dros y Canolbarth a’r Gorllewin, y cyfle i gwestiynu’r Prif Weinidog Carwyn Jones am ddyfodol y sector amaeth yn Sir Benfro, yn ystod y cyfarfod llawn yn y Senedd ar ddydd Mawrth.

Y bore hynny, amlinellodd Theresa May ei chynlluniau dadleuol am ein hymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd yr AC o Blaid Cymru:

“Yn dilyn cyhoeddiad Theresa May ein bod ni am adael y farchnad sengl, mae’n amlwg bod Llywodraeth San Steffan yn paratoi am setliad ôl-Brexit poenus a chaled i Gymru.

“Felly, mae’n hanfodol bwysig bod Llywodraeth Cymru yn gwneud eu gorau glas i liniaru’r pwysau economaidd sy’n siŵr o effeithio ar sector amaethyddol Cymru.

“Gofynnais i’r Prif Weinidog am ei gynlluniau i amddiffyn ffermwyr yn Sir Benfro, ac ar draws Cymru, yn dilyn penderfyniad Theresa May, ein bod ni am adael y farchnad sengl.

“Golygir y penderfyniad hwn bod tariffau yn debygol o effeithio ar gynnyrch Cymreig o dan reolau’r ‘World Trade Organization. Mi fydd yna farchnad masnach rydd gyda Seland Newydd, lle all cig oen dod i mewn yn rhatach a thanbrisio cig oen da, Cymreig.”

“Unwaith eto, mae Llywodraeth Lundeinig y Ceidwadwyr yn gwneud penderfyniad cydwybodol i wneud ffermwyr Cymreig yn dlotach gyda hwythau methu â chystadlu yn fyd-eang.

“Byddaf yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau nad yw ffermwyr Cymreig ar golled o ganlyniad i ‘brexit caled’ boenus ac anghyfiawn.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.