Rheolwr Canol y Dref i Benfro a Doc Penfro

simon_3.jpg

Mae'r Aelod Cynulliad Simon Thomas wedi pledio dros Reolwr Canol y Dref i Doc Penfro a Penfro i sicrhau twf i'r economi lleol.

Mynnodd Simon Thomas i Lywodraeth Cymru weithredu ynglŷn â threthi busnes yn dilyn cyfarfod gyda'r mentrwr Peter Robinson o Dref Penfro.

Mae Mr Robinson yn berchen ar 3 siop gyfleustra yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Penfro sydd yn cyflogi 35 aelod staff rhyngddynt.

Mae'r Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd yn codi'r mater gydag Aelodau'r Cynulliad wrth i'r Etholiad Cynulliad nesáu (Mai 5ed).

Dywedodd AC Plaid Cymru dros Orllewin Caerfyrddin a De Penfro, Simon Thomas:

"Yn wahanol i nifer o siopau cadwyn a chorfforaethau Rhyngwladol megis Costa, mae manwerthwyr annibynnol, fel Mr Robinson, yn talu trethi lleol. Dylent gael cymorth gan yr awdurdod lleol. Dyma pam rwy'n galw am reolwr canol y dref benodedig i Doc Penfro a Penfro ac rwy'n galw ar Gyngor Sir Benfro i greu strategaeth glir sydd am sicrhau adfywiad Canol y dref."

"Buom yn trafod nifer o faterion gan gynnwys parcio canol y dref, trethi busnes a'r Gofrestr Manwerthwyr Tybaco.

"Mi fydd Llywodraeth Plaid Cymru yn rhoi hwb i'n cwmnïau bach, sy'n cyflogi gymaint o bobl, drwy dorri trethi busnes a byddwn yn sicrhau fod y contractau cyhoeddus sydd ar gael yn cael eu cynnig i gwmnïau o Gymru.

"Byddwn yn creu Awdurdod Datblygu Cymru newydd i'r 21ain Ganrif fydd yn galluogi i ni werthu Cymru, ein cynnyrch ac ein syniadau i'r byd er mwyn tyfu busnesau Cymraeg a rhoi hwb i'n hallforion."

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.