AC Plaid Cymru yn gwrthod rhagrith y Blaid Lafur

Simon_assembly.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi barnu’r Blaid Lafur am eu gwleidyddiaeth rhagrithiol a rhwygol yn Sir Gaerfyrddin. Mae hyn yn dilyn penderfyniad Cyngor Sir Gaerfyrddin i symud ymlaen gyda chynlluniau i newid Ysgol Llangennech yn ysgol cyfrwng Cymraeg.

Cododd Simon Thomas AC yr achos yn Siambr y Senedd gyda’r Prif Weinidog wrth drafod dyfodol S4C a’r iaith Gymraeg yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas:

“Dwi wedi synnu bod y Prif Weinidog yn dibrisio’r broses o gryfhau’r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin ar ôl i Gyngor Sir Gaerfyrddin penderfynu symud ymlaen gyda newidiadau yn Llangennech wedi misoedd o ymgynghori.

“Mae’r Prif Weinidog yn dangos diffyg arweinyddiaeth aruthrol ynglŷn â’r achos ac yn taflu’r baich ar Gyngor Sir Gaerfyrddin. Targed Llywodraeth Llafur yw’r targed o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Mae’r cyngor yn ceisio gweithredu er budd y nod hynny.

“Mae mwyafrif o’r grŵp Llafur yn Sir Gaerfyrddin yn troi pedol ar yr achos o gynyddu’r nifer o gyfleoedd am leoedd cyfrwng Cymraeg yn ein hysgolion. Tair blwyddyn yn ôl, Y Blaid Lafur oedd yn rhedeg y cyngor a wnaethant gefnogi strategaeth iaith oedd yn gweithio gyda staff a llywodraethwyr i symud ysgolion dwyieithog yn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae’r Blaid Lafur wedi’i rwygo yn Sir Gaerfyrddin, gyda rhai cynghorwyr yn parhau i gefnogi’i strategaeth flaenorol a chefnogi’r newidiadau yn Llangennech.

“Mae’n druenus i weld y Blaid Lafur yn creu rhaniadau yn y gymuned er budd gwleidyddol hunanol – gyda help llaw UKIP.

“Ym mis Mai, mae gan bobl Sir Gaerfyrddin y cyfle i wrthod y wleidyddiaeth raniadol yma. Gobeithiaf y byddent yn cofrestru i bleidleisio a danfon neges glir bod angen gwedd newydd ar wleidyddiaeth. Mae safonau addysgiadol yn hanfodol wrth symud ymlaen. Tra bod Plaid Cymru wedi arwain y Cyngor, mae safonau addysgiadol wedi cynyddu’n gyson a phetaech yn cefnogi’r Blaid ym mis Mai, byddwn yn sicrhau bod gan bob plentyn addysg o’r radd orau.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.