AC PLAID CYMRU YN YMWELD Â PHROSIECT YNNI GWYNT PEN Y CYMOEDD

SIMON_PYC_2.JPG

Dros y mis diwethaf, cafodd Aelod Cabinet yr Wrthblaid dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC y cyfle i ymweld â phrosiect ynni gwynt Pen y Cymoedd.

Mae’r prosiect, sy’n cael ei rheoli gan Vattenfal ac wedi’i lleoli yn Nyffryn Cynon, yn ddatblygiad o 76 tyrbin fydd yn cael ei lawn-gwblhau erbyn dechrau 2017.

Roedd yr AC o Blaid Cymru yn gyffrous iawn gyda’r hyn a welodd:

“Mae Prosiect Ynni Gwynt Pen y Cymoedd yn enghraifft arall o’r hyn y gellir eu cyflawni drwy ynni adnewyddadwy.

“Ar ôl iddo ddechrau, mi fydd y prosiect yn creu digon o drydan i gwrdd ag anghenion dros  140,000 o dai'r flwyddyn.

“Yn ystod y cyfnod adeiladu, mae’r prosiect am greu dros 600 o swyddi ar draws Cymru yn ogystal â 12 prentisiaeth.

“Ond yr hyn sy’n gwneud y prosiect yn brosiect cyffrous yw’r amryw-gyfleoedd sy’n cael eu creu i bobl leol. Fel person a fagwyd yn Nyffryn Cynon yn ystod dirywiad y diwydiant glo yn yr 80au, rwy’n deall yn iawn y problemau y mae’r bobl leol yn eu hwynebu heddiw. Felly, mae’n wych o beth fod ynni yn cael eu creu yn yr ardal unwaith eto, er iddo fod yn ynni gwahanol a fwy glân.

“Mae’r prosiect wedi sicrhau bod dros £3 miliwn wedi cael eu buddsoddi mewn cynllun Cynefin 1500 hectar yn ogystal â llwybr beicio mynydd gwerth £350,000.”

 

SIMON_PYC_1.JPG

 

Trwy’r prosiect, gwelir sefydlu’r gronfa gymuned Pen y Cymoedd. Dyma fydd y gronfa gymunedol ynni gwynt fwyaf yn y Deyrnas Unedig, gyda swm blynyddol o £1.8 miliwn ar gael i gefnogi blaenoriaethau’r gymuned leol dros fywyd llawn y fferm ynni.

Mae llefarydd yr Wrthblaid dros Ynni Simon Thomas AC yn hyderus fydd prosiect ynni gwynt Pen y Cymoedd yn arwain y ffordd i weddill y Deyrnas Unedig ar ynni adnewyddadwy:

“Ar ôl cwrdd gydag arweinwyr prosiect Pen y Cymoedd a gwrando ar eu gweledigaeth i Gymru am y degawdau nesaf, rwy’n hyderus iawn bod y prosiect am fod yn un lwyddiannus.

“Mae gan Gymru gyfoeth ynni aruthrol. Rydym yn creu bron dwywaith yr ynni rydym yn defnyddio, ond rydym dal yn ôr-ddibynnol ar danwydd ffosil. Rydym mewn safle cryf i gymryd mantais ac elwa’n economaidd o’r symudiadau byd-eang i ynni adnewyddadwy - ond ar hyn o bryd, nid ydym yn cwrdd â’n potensial.

“Mae Prosiect Pen y Cymoedd yn profi’r potensial hyn, ac rwyf yn edrych ymlaen at gydweithio’n agos gyda’r prosiect dros y blynyddoedd nesaf.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.