Plaid Cymru yn cynnal dadl yng Nghynulliad Cymru ar beilonau trydanol tanddaearol

simon_gynhad.jpg

Arweiniodd Simon Thomas AC, Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, dadl yn y Senedd yn galw ar y Grid Cenedlaethol i ystyried defnyddio ceblau tanddaearol i gludo trydan drwy Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru.

Yn ogystal â hyn, trafododd ACau Plaid Cymru'r angen am astudiaeth ddichonoldeb i ystyried y posibiliadau o gael gwared ar y peilonau presennol a’u hamnewid gyda cheblau tanddaearol.

Meddai Simon Thomas, yr Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a’r Gorllewin:

“Pwrpas y ddadl oedd trafod dyfodol trydan yng Nghymru, a sut rydym yn cynllunio’n hir dymor i sicrhau dyfodol trydanol sy’n cryfhau ein hunangynhaliaeth.

“Mae gan beilonau trydanol effaith weledol amlwg a gall hyn achosi gwrthwynebiad o gymunedau i brosiectau ynni yn ogystal ag effeithio ar fwynhad pobl o fyd natur, ac felly’n effeithio ar dwristiaeth.

“Gellir dadlau bod ceblau tanddaearol yn fwy costus, sydd yn wir. Ond, wrth ffactora’r ffaith nad yw ceblau tanddaearol yn dioddef o dywydd garw, maent yn fwy dibynadwy.

“Ers cyfnod hir, mae Plaid Cymru wedi galw am ddatganoli llawn o bwerau ynni i Gymru. Byddem yn creu system genedlaethol o ynni datganoledig, yn symud i ffwrdd o’r system ynni traddodiadol o ‘both ac adain’ i rwydwaith genedlaethol o ridiau lleol a callach sy’n blaenoriaethu’r defnydd o ynni adnewyddadwy, fel yn yr Almaen, Denmarc a’r Iseldiroedd.

“Polisi Plaid Cymru yn ystod yr Etholiad Cynulliad oedd creu cwmni ynni cenedlaethol, Ynni Cymru.

“Byddai Ynni Cymru wedi ymdrin ag ystod eang o feysydd, gan gynnwys lleihau’r treuliant o ynni yng nghartrefi a busnesau, ariannu’r gosodiad o baneli solar a hwyluso’r defnydd o dir cyhoeddus ar gyfer anghenion ynni adnewyddadwy.”

Sicrhawyd cefnogaeth eang a thrawsbleidiol i’r ddadl yn y Senedd.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.