AELOD CYNULLIAD PLAID CYMRU AM SICRHAU FWY O GEFNOGAETH I WASANAETHAU PEDIATRIG A NEWYDD-ANEDIG

 

Mae’r Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a’r Gorllewin  Simon Thomas wedi annog y Prif Weinidog i sicrhau fwy o gefnogaeth i wasanaethau pediatrig a newydd-anedig yng Nghymru.

 

Yn ystod sesiwn Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ddydd Mawrth yn y Senedd, gwnaeth yr AC o Blaid Cymru beirniadu record Llywodraeth Llafur Cymru yng ngofal newydd-anedig wrth gymharu â gweddill y Deyrnas Unedig:

“Heddiw, amlinellodd adroddiad y Coleg Brenhinol Pediatrig bod babanod a ganwyd yn gynnar yng Nghymru yn derbyn gwasanaethau a gofal eilradd ac isradd wrth gymharu â gweddill y Deyrnas Unedig.

 

“O dan Gynllun Iechyd Plant Llywodraeth Cymru, mae’n ddisgwyliedig bod pob un plentyn o dan 7 oed yn derbyn yr un cysondeb o wasanaethau, boed aeaf neu’r haf.

 

“Mae’r ffaith bod dim ond 31% o fabanod sydd wedi’u geni’n gynnar yng Nghymru yn derbyn ail apwyntiad hollbwysig cyn eu hail ben-blwydd, bron hanner y cyfartaledd Prydeinig o 60%, yn amlinellu ffaeleddau amlwg yn rheolaeth Llywodraeth Llafur Cymru o’r GIG.

 

“Mae’r ystadegau diweddaraf yn profi, unwaith eto, bod ymgyrch hir a ddiangen y Blaid Lafur i ganoli gwasanaethau pediatrig hanfodol o’n cymunedau lleol wedi bod yn gamgymeriad.

 

“Rwyf wedi ymgyrchu’n gyson yn erbyn ymgyrch Llywodraeth Cymru i ganoli’r gwasanaethau angenrheidiol hyn i ffwrdd o Ysbyty Llwynhelyg i Ysbyty Glangwili ac mae adroddiad y Coleg Brenhinol Pediatrig yn cytuno nad yw Llywodraeth Llafur Cymru wedi cwrdd â gofynion Plaid Cymru ac ymgyrchwyr brwd Sir Benfro sydd wedi ymgyrchu yn erbyn cau’r gwasanaethau lleol.

 

“Unwaith eto, gwelwn rethreg wag Llywodraeth Cymru gan nad yw’r Cynllun Iechyd Plant yn sicrhau darpariaeth o wasanaethau a gofal sylfaenol a hollbwysig.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.