Newyddion

Plaid Cymru yn cyflwyno Bil Awyr Lân i Gymru

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Mae AC Plaid Cymru Simon Thomas wedi gwneud cais am gyfraith newydd i fynd i’r afael a’r aer llygredig yr ydym yn anadlu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llywodraeth Cymru yn cyfaddef methiant dros lygredd aer

Enillodd yr ymgyrchwyr amgylcheddol ClientEarth drydydd achos heddiw yn erbyn llywodraeth San Steffan dros lefelau anghyfreithlon a niweidiol y DG o lygredd aer.
Mae’r dyfarniad yn golygu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru gyflwyno cynllun eleni i gwrdd â therfynau cyfreithlon o lygredd aer.

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC cyfarch Rhwydwaith Iechyd Cymdeithasol De Ddwyrain Sir Benfro

Trafododd AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas, y newidiadau arfaethedig i wasanaethau ysbyty yn ystod cyfarfod â Rhwydwaith Iechyd Cymunedol De Ddwyrain Sir Benfro yng Nghanolfan Pentref New Hedges ddydd Mawrth.

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cwestiwn am achos llanc a gafodd ei fethu cyn gadael gofal maeth

Mae AC Plaid Cymru Simon Thomas wedi gofyn cwestiwn amserol am achos llanc yn ei arddegau a gymerodd ei fywyd ei hun tra’r oedd mewn gofal maeth. Methodd asiantaethau â rhoi gwasanaeth iawn i’r llanc wrth iddo baratoi i adael y system ofal, canfu adolygiad gan Fwrdd Diogelu Plant Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Gofynnodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas, i Lywodraeth Cymru am ddatganiad ar wasanaethau plant ym Mhowys yn sgil adroddiad gan Fwrdd Diogelu Plant Canolbarth a Gorllewin Cymru ynghylch marwolaeth plentyn yng ngofal y Cyngor Sir.


Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am gadw brand bwyd Cymru er gwaethaf Brexit

Mae Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol ar Faterion Gwledig, Simon Thomas, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd y bygythiad i frandio bwyd o Gymru ar ôl Brexit o ddifrif. Mae’r Aelod Cynulliad wedi cyflwyno cynnig yn galw ar y gweinyddwyr, sydd yn cael eu harwain gan Lafur, i sicrhau bod bwyd o Gymru yn cael ei adnabod felly wrth inni adael yr UE.

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad newydd ar botensial banc cyhoeddus llawn yng Nghymru

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Mae adroddiad newydd gan felin drafod wedi asesu potensial banc datblygu cyhoeddus i Gymru i hybu benthyca er mwyn hyrwyddo datblygu economaidd yn lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru yn cwestiynu’r Prif Weinidog dros ddyfodol gwasanaethau pediatrig yn Ysbyty Llwynhelyg

Simon_ysbyty_withybush.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi cwestiynu’r Prif Weinidog Carwyn Jones dros ddyfodol gwasanaethau pediatrig dros nos yn Ysbyty Llwynhelyg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Penblwydd Arbennig i Blaid Cymru

maenclochog.png 

Bydd Plaid Cymru'n nodi hanner can mlynedd lansio ei changen ym Maenclochog gyda noson ddathlu arbennig Nos Iau, 27 Ebrill (am 7:30pm yn Neuadd Gymuned Maenclochog).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC PLAID CYMRU YN MYNNU SICRWYDD DROS DDIOGELWCH ANIFEILIAID EGSOTIG

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Mae Aelod Cynulliad o Blaid Cymru wedi mynnu sicrwydd gan Lywodraeth Cymru dros ddyfodol anifeiliaid egsotig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

PWYSAU PLAID YN SICRHAU NEWIDIADAU YNG NGORSAF BŴER ABERDDAWAN

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Mae pwysau gan Blaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi arwain at newidiadau cynhwysfawr i drwyddedi yng ngorsaf bŵer Aberddawan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.