'Siopwch yn lleol dros y Nadolig' - Simon Thomas AC

simon_2.jpg

Plaid Cymru yn annog siopwyr i gefnogi cynnyrch a siopau lleol

Mae Simon Thomas AC Plaid Cymru heddiw wedi anog siopwyr yng Nghymru i gefnogi eu cigyddion, siopau llysiau, tafarndai a bwytai lleol y Nadolig hwn, gan roi hwb y mae ei angen yn fawr i’w heconomi lleol.

Cred Plaid Cymru y gallai Llywodraeth Cymru wneud mwy i gefnogi economïau lleol, yn enwedig yn nghefn gwlad.

Dywedodd Simon Thomas AC fod angen hybu cynnyrch Cymru yma yng Nghymru a thramor, ac y dylid annog siopau, archfarchnadoedd, bwytai a thafarndai i gadw cynnyrch ffermwyr a chynhyrchwyr lleol.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Faterion Gwledig, Simon Thomas:

“Rhoddwyd y gorau i Wobrau Bwyd Cymru yn 2013 a byddai ail-gyflwyno’r gwobrau poblogaidd hyn yn ffordd dda o hybu ein cynnyrch ein hunain, gyda brand Cymreig cryf, yng Nghymru a ledled y byd.

“Mae Plaid Cymru wedi galw am ddynodi 2018 yn Flwyddyn Genedlaethol Bwyd a Diod o Gymru er mwyn hybu cynnyrch safonol Cymru ac annog cwsmeriaiad yn y DG a thramor i brynu mwy o gynnyrch Cymreig.

"Mae’r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd yn peryglu sector bwyd a diod Cymru oherwydd bod dros 90% o allforion bwyd a diod o Gymru yn mynd i weddill yr Undeb Ewropeaidd.

"Mae ansicrwydd hefyd ynghylch statws bwyd a diod gyda gwarchodaeth ddaearyddol yr UE, megis Cig Oen Cymru, Halen Môn a Thato Cynnar Sir Benfro.

"Mae gan Gymru record falch o gynhyrchu bwyd a diod o safon uchel ac y mae’n rhaid lleisio’r neges hwn yn glir.

“Dylid annog pobl a’u galluogi i brynu yn lleol drwy’r flwyddyn trwy hybu bwyd a diod da o Gymru, ac y mae’r Nadolig yn amser da i ddechrau.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.