AC yn galw am gamau i wella diogelwch yn y llysoedd

simon_am.jpg

 

Mae’r Aelod Cynulliad dros y Gorllewin a’r Canolbarth wedi ysgrifennu i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn gofyn am y camau mi fydd Llywodraeth San Steffan yn cymryd er mwyn gwella diogelwch llysoedd yn dilyn achos yn Llys Ynadon Hwlffordd, Sir Benfro.

 

Gwnaeth diffynnydd, Lukasz Robert Pawlowlski, 33, torri ei wddf yn y doc mewn ystafell llys wrth iddo wynebu dedfryd am ymosodiad rhywiol ar gynorthwyydd siop.

 

Adroddodd y cyfryngau bod Pawlowlski wedi gofyn i adael y doc i fynd i’r toiled ond ar ôl iddo ddychwelyd i’r doc, fe dorrodd ei wddf a chwympodd yn y doc. Triniwyd y diffynnydd gan griw ambiwlans a chymerwyd i’r ysbyty.

 

Dywedodd Simon Thomas:

 

“Rwyf wedi ysgrifennu i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ynghylch yr achos trist hwn yn Llys Ynadon Hwlffordd.

 

“Mae’r ffaith bod y diffynnydd wedi cael mynediad i arf o’r fath mewn llys diogel yn syfrdanol. Gallai’r methiant difrifol hyn mewn diogelwch fod wedi arwain at golli bywyd a pheryglu bywyd eraill yn y llys.

 

“Yn amlwg, mae yna wersi pwysig i’w ddysgu i atal terfysgaeth.

 

“Rwyf wedi mynnu bod camau yn cael ei gymryd er mwyn cynnal sicrwydd yn ddiogelwch llysoedd Hwlffordd a gweddill Cymru.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Liam Bowen
    published this page in Newyddion 2017-01-16 16:24:37 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.