AC PLAID CYMRU YN MYNNU SICRWYDD DROS DDIOGELWCH ANIFEILIAID EGSOTIG

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Mae Aelod Cynulliad o Blaid Cymru wedi mynnu sicrwydd gan Lywodraeth Cymru dros ddyfodol anifeiliaid egsotig yng Nghymru.

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC wedi mynnu bod Llywodraeth Cymru yn gwneud fwy i sicrhau diogelwch a hawliau i anifeiliaid egsotig yng Nghymru.

 

Gwnaeth Simon Thomas, AC y Canolbarth a’r Gorllewin gofyn i Lywodraeth Cymru i egluro’r sefyllfa bresennol yn ystod cyfarfod lawn y Cynulliad ar lawr y Siambr.

 

Dywedodd Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt bod Deddf Llesiant Anifeiliaid 2006 yn amddiffyn pob anifail a bod cyflwyno rhestr o godau newydd, gan gynnwys anifeiliaid egsotig, am gael ei ystyried yn 2017-18.

 

Ond, dadleuodd Simon Thomas AC bod angen i Lywodraeth Cymru bod yn fwy rhagweithiol:

 

“Mae’n addawol i glywed bod Llywodraeth Cymru am ail-edrych ar y system gyfredol o lesiant anifeiliaid egsotig, ond mae rhaid i ni fod yn fwy rhagweithiol.

 

“Y broblem gyda’r sefyllfa bresennol yw ei bod hi’n caniatáu, er enghraifft, i bobl gadw mwncïod mewn tai cyffredin, ac mae hefyd yn caniatáu i syrcasau sy’n perfformio gydag anifeiliaid egsotig byw ymweld â Chymru.

 

“Rwyf wedi derbyn sawl e-bost gan etholwyr sydd yn pryderu am y sefyllfa gyfredol ac mae rhaid i Lywodraeth Cymru leddfu’r pryderon hyn.

 

“Rydym wedi bod yn disgwyl ers rhai misoedd, os nad blwyddyn neu ddwy, i Lywodraeth Cymru i weithredu yn y meysydd yma. Dyma’r amser i Lywodraeth Llafur Cymru rhoi sicrwydd i ni y bydd camau yn cael eu cymryd nawr gan y Llywodraeth i ddelio gyda phroblemau iechyd a lles anifeiliaid egsotig yng Nghymru.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.