Gwahoddiad Agored i Gyfarfod Gyhoeddus gyda Simon Thomas AC

llanidloes.png

Llond bol ar Bowys? Mae blynyddoedd o reolaeth ddifflach wedi gadael ein hysgolion, ffyrdd a gwasanaethau lleol mewn llanast. Mae hi’n amser newid!

 

“Ar y 13eg o Ionawr, 2017, mi fyddaf yn cynnal cyfarfod agored i’r cyhoedd yng Nghaffi’r Great Oak, Llanidloes. Mi fydd y cyfarfod yn dechrau am 7yp ac mi fydd hi’n gyfle gwych i drafod rhai o’r problemau difrifol sy’n wynebu Powys.

“Yn 2017, mae gennych gyfle newydd i sicrhau newid gwirioneddol i Bowys. O’r ardaloedd trefol i’r cymunedau gwledig, mae’r degawdau diwethaf o reolaeth grwpiau annibynnol ar Gyngor Sir Powys wedi bod yn rhwystredig a niweidiol. Rydym wedi gweld gwasanaethau lleol hollbwysig– ein llyfrgelloedd, canolfannau hamdden a lleoliadau ailgylchu– dan fygythiad. Rydym wedi gweld addysg ein plant yn cael ei esgeuluso. Gwasanaethau Iechyd a Gofal pwysig yn cael eu hisraddio. Miloedd wedi ei wastraffu ar ymgynghorwyr.

 

Ond, os mae Cynghorau Sir Ceredigion a Sir Gâr, a rheolir gan Blaid Cymru, wedi profi un peth, hynny yw – nid hyn yw’r gorau y gall hi fod i Bowys. Yn etholiadau Cyngor Sir fis Mai eleni, bydd Plaid Cymru yn cynnig tîm lleol, brwdfrydig o ymgeiswyr mewn wardiau ar draws Maldwyn. Mae Plaid Cymru yn sefyll er mwyn sicrhau dyfodol positif, blaengar i gymunedau Powys– o Lansilin i Lanidloes, Mochdre i Fachynlleth.

 

O’r Cynulliad Cenedlaethol i’n Cynghorau Cymunedol, mae gan Blaid Cymru un brif nod – i greu cymunedau lleol gwell i bawb.”

 

Os rydych yn gefnogwyr brwd i Blaid Cymru, Os nad ydych byth wedi cefnogi Plaid Cymru neu os nad ydych yn siŵr am Blaid Cymru, dewch i’r cyfarfod cyhoeddus, siaradwch gydag ein hymgeiswyr Cyngor brwd ac ein Haelod Cynulliad gweithgar a phrofiadol. Dyma ein cyfle i fod y newid sydd angen ar Bowys.

 

13.01.2017 – Great Oak Café, Llanidloes – 7yp.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.