AC yn croesawu’r penderfyniad ar ddyfodol addysg yn Llangennech

HyyL8rZm.jpg

Mae’r AC dros y Gorllewin a’r Canolbarth Simon Thomas wedi croesawi’r penderfyniad gan Gyngor Sir Gaerfyrddin i gryfhau addysg cyfrwng Cymraeg yn Llangennech.

Mi fydd  Ysgol Gynradd Gymunedol Llangennech yn cael ei sefydlu yn hwyrach yn y flwyddyn ac mi fydd hi’n ysgol cyfrwng Cymraeg. Gwnaeth mwyafrif o’r cynghorwyr etholedig, o wahanol bleidiau, gefnogi’r cynllun.

Dywedodd yr AC rhanbarthol o Blaid Cymru:

“Rwy’n croesawi’r penderfyniad hwn gan ei fod yn cryfhau’r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg. Os rydym am gwrdd â tharged uchelgeisiol Llywodraeth Cymru o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i un filiwn erbyn 2050, mae rhaid cymryd y penderfyniadau a chyfleoedd hyn

“Rwyf  wedi codi’r pwysigrwydd o ddull ac ymagwedd gytbwys gyda’r Prif Weinidog y flwyddyn ddiwethaf ac wedi erfyn ar bobl i ymateb i ymgynghoriad Cyngor Sir Gaerfyrddin ar y mater. Wrth gwrs, mae’r targed o un filiwn yn bolisi Llywodraeth Llafur.

“Gobeithiaf fod pobl Llangennech am gyd-weithio gan fod y penderfyniad wedi cael ei wneud.

“Mae safonau addysg, yn y ddwy iaith, yn hanfodol bwysig wrth i ni symud ymlaen.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.