Cwestiwn am achos llanc a gafodd ei fethu cyn gadael gofal maeth

Mae AC Plaid Cymru Simon Thomas wedi gofyn cwestiwn amserol am achos llanc yn ei arddegau a gymerodd ei fywyd ei hun tra’r oedd mewn gofal maeth. Methodd asiantaethau â rhoi gwasanaeth iawn i’r llanc wrth iddo baratoi i adael y system ofal, canfu adolygiad gan Fwrdd Diogelu Plant Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Gofynnodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas, i Lywodraeth Cymru am ddatganiad ar wasanaethau plant ym Mhowys yn sgil adroddiad gan Fwrdd Diogelu Plant Canolbarth a Gorllewin Cymru ynghylch marwolaeth plentyn yng ngofal y Cyngor Sir.


Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Atebodd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol, ei fod yn disgwyl i Gyngor Sir Powys wneud y gwelliannau angenrheidiol i sicrhau bod y gofal a’r gefnogaeth orau yn cael ei ddarparu’n wastad.

Meddai’r Ysgrifennydd  Cabinet  cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas:

“Buasem oll eisiau anfon ein cydymdeimlad at y rhieni maeth ac unrhyw rai eraill y mae’r achos hwn wedi effeithio arnynt. Mae’n amlwg o ddarllen adroddiad yr adolygiad arfer plant fod y plentyn mewn gwirionedd wedi mynegi pryderon ac ansicrwydd cryf iawn am ei lwybr at y dyfodol, ac un o’r pethau mwyaf sylfaenol a brawychus iawn i’w ddarllen yn yr adroddiad yw’r diffyg cyfathrebu rhwng plentyn, ei ofalwyr maeth a’r awdurdodau, nad oeddent yn gwrando o gwbl.

“Mae llawer o bobl ym Mhowys yn teimlo fod hyn yn arwydd arall fod pethau wedi torri i lawr mor sylfaenol fel bod angen ymyrraeth fwy uniongyrchol nac y bu Llywodraeth Cymru yn barod i’w roi hyd yma.

“Mae gan ganllawiau arfer y Llywodraeth genedlaethol 'When I am Ready', sy’n dweud yn glir iawn am ganiatáu i bobl gymwys yn eu harddegau aros y tu hwnt i 18 oed os nad ydynt yn barod i adael gofal, ac yn crybwyll yn glir eu rhoi yng nghanol cynlluniau gofal - yn syml, ni ddilynwyd y canllaw arfer da yn yr achos hwn; ni chymerwyd y gofal priodol.

“Gofynnais am sicrwydd gan y Gweinidog i’r bobl ym Mhowys yr effeithiwyd arnynt a’r gymuned ehangach fod y canllaw hwn, a froliwyd gennym fel un o’r mathau gorau oll o ganllaw i blant mewn gofal, mewn gwirionedd yn cael ei ddilyn ym mhob rhan o Gymru, yn enwedig ym Mhowys.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.