AC cyfarch Rhwydwaith Iechyd Cymdeithasol De Ddwyrain Sir Benfro

Trafododd AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas, y newidiadau arfaethedig i wasanaethau ysbyty yn ystod cyfarfod â Rhwydwaith Iechyd Cymunedol De Ddwyrain Sir Benfro yng Nghanolfan Pentref New Hedges ddydd Mawrth.

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Dywedodd Simon Thomas o Blaid Cymru:

“Hoffwn ddiolch i gadeirydd y grŵp, y Cynghorydd Jon Preston, ac i bawb a oedd yn bresennol yn y cyfarfod. Roedd yn ddiddorol clywed barn y bobl leol am yr hyn yr oedden nhw eisiau o’r gwasanaethau ysbyty.

“Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn adolygu dyfodol gwasanaethau ysbyty o fewn ei ffiniau gyda nifer o opsiynau, gan gynnwys cau ysbytai.

“Rwyf wedi codi’r mater hwn yn siambr y Senedd ac fe roeddwn yn falch i fedru rhoi diweddariad ar waith Plaid Cymru ar y mater hwn. Rwyf yn ymrwymedig i gadw gwasanaethau ysbyty yn Sir Benfro.

“Rhaid i wasanaethau ysbyty ein dyfodol wynebu’r her ddaw â bod gan Gymru boblogaeth wledig/wasgaredig, yn hytrach na derbyn y gofal iechyd trefol sy’n medru cael ei orfodi ar ardaloedd gwledig.

“Y cyfiawnhad dros y newidiadau hyn yw prinder staff. Cred Plaid Cymru yw bod y GIG angen recriwtio mwy o ddoctoriaid a mwy o nyrsys yn hytrach na canoli’r gwasanaethau. Mae adfywiad diddiwedd gwasanaeth iechyd y gorllewin yn enghraifft arall o’r diffyg arweinyddiaeth a ddaw gan y Llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd.

“Mi fedraf gefnogi gwasanaethau iechyd cymunedol, fodd bynnag nid yw’r un peth a ffraeo dros gau ward a throsglwyddo gwasanaethau’n bellach oddi wrth y bobl.

“Sicrhaodd Plaid Cymru fuddsoddiad yng ngwasanaethau cymunedol yng nghyllid diweddar Cymru gan gynnwys 80 o nyrsys ardal newydd, £40m ar gyfer gwella’r gwasanaethau iechyd meddwl, buddsoddiad mewn addysg feddygol yng ngogledd Cymru, canolfan ofal integredig yn Aberteifi ac ail-sefydlu gwasanaeth cefnogi iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru.

“Pwrpas cryfhau gwasanaethau iechyd cymunedol yw i atal derbyniadau diangen i ysbytai, nid i atal rhai angenrheidiol. Byddwn angen ysbytai am y dyfodol rhagweladwy.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.