Bwrdd Iechyd Hywel Dda am gael Cefnogaeth Ychwanegol gan Lywodraeth Cymru

 

Simon_ysbyty_withybush.jpg

Ar Ddydd Mercher y 7fed o Fedi, cyhoeddwyd bod Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn un o dri Bwrdd Iechyd sydd am gael eu rhoi dan lefel uwch o graffu a rheoli gan Lywodraeth Cymru oherwydd amheuon ynghylch eu gallu fel Bwrdd Iechyd i fynd i'r afael â'r heriau sydd yn eu hwynebu.

Ynghyd a Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro a Bwrdd Iechyd Bro Morgannwg, mae Hywel Dda yn wynebu ‘ymyrraeth a dargedir’. Sef un lefel o dan Fesurau Arbennig. 

Mae’r Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a Gorllewin Cymru Simon Thomas wedi’i siomi gan y cyhoeddiad:

“Unwaith eto, mae Llafur wedi methu yn eu dyletswyddau o sicrhau bod ein Byrddau Iechyd yn derbyn cefnogaeth barhaol ac effeithiol gan Lywodraeth Cymru.

“Mae gan Lywodraeth Llafur hanes hir o gamreoli ein GIG ac felly nid oes syndod bod y camau hyn mor angenrheidiol. O fethu targedau amseroedd aros Ambiwlans a Thriniaeth Cancr i gau Gwasanaethau Meddygfeydd Teulu lleol - Mae Llafur yn parhau i fethu a siomi pobl Cymru.”

Mae’r cyhoeddiad diweddaraf yn ychwanegu at restr hir o ffaeleddau GIG Cymru, gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael ei rhoi o dan Fesurau Arbennig llynedd.

Ym Maniffesto Etholiad 2016 Plaid Cymru, haddawsant y byddent yn diddymu’r 7 Bwrdd Iechyd lleol gan greu GÌG Cymunedol newydd a byddai’n cael ei gyflwyno drwy Awdurdodau Rhanbarthol Cyfunol gydag un arolygiad integredig yn annibynnol o’r Llywodraeth. Mae’r AC Plaid Cymru Simon Thomas yn credu bod angen trawsnewidiad ar GIG Cymru:

“Yn ystod ymgyrch yr etholiad, lambastiodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford syniadau Plaid Cymru gan ddadlau y byddai’r cynllun yn mynd a Chymru yn ôl i orffennol ffaeledig - Ond heddiw, yn y presennol, mae angen help difrifol ar 4 allan 0’r 7 Bwrdd Iechyd ac nid oes atebion gan Lafur.

“Y Gorffennol, Y Presennol, Y Dyfodol, mi fydd Llywodraeth Llafur Cymru yn parhau i fethu ein Byrddau Iechyd ac ein cleifion gyda’u diffyg ewyllys a diffyg dychymyg.” 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.