Aelod Cynulliad yn poeni ynglŷn ag amharodrwydd Llywodraeth Cymru i weithredu

hospital.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Simon Thomas wedi’i siomi ar y diffyg gweithrediad a chefnogaeth a rhoddir i Fwrdd Iechyd Hywel Dda gan Lywodraeth Cymru.

 

Yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog cyntaf y tymor newydd, gofynnodd yr Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a’r Gorllewin i’r Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon Vaughan Gething am ddatganiad ar frys ynglŷn â dyfodol Bwrdd Iechyd Hywel Dda ar ôl iddi gael statws ‘ymyrraeth a dargedir’.

Roedd yr AC o Blaid Cymru yn awyddus i wthio’r Ysgrifennydd Cabinet am atebion ynglŷn â ffaeleddau’r Bwrdd Iechyd:

 

“Mae’r datblygiad diweddaraf yn meddwl bod 4 allan o’r 7 brif Fwrdd Iechyd sy’n delio gyda gofal cynradd ac eilradd yn perfformio’n wael ac yn derbyn ymyrraeth o ryw fath. Pasiwyd Deddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol gan y Blaid Lafur er mwyn ceisio sicrhau gwell sicrwydd i ddyfodol ein Byrddau Iechyd, ond ni welir y fath sicrwydd nag effeithlonrwydd yn Hywel Dda.”

 

Gofynnodd Simon Thomas AC i’r Ysgrifennydd Cabinet i amlinellu’r problemau oedd yn wynebu’r Bwrdd Iechyd, ond nid oedd atebion Vaughan Gething wedi gwneud llawer o argraff:

 

“Soniodd yr Ysgrifennydd Cabinet yn fras ar broblemau cynllunio gweithlu a phroblemau ariannol, ond nid oedd yn gallu dweud wrth y Senedd ar bwy mae’r bai am y diffygion amlwg. Mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi methu yn eu dyletswydd i sicrhau bod gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda cefnogaeth effeithiol a pharhaol a dyma pam mae’r Bwrdd Iechyd mewn sefyllfa mor argyfyngus.

 

“Yn ogystal â hyn, gwrthododd yr Ysgrifennydd Cabinet egluro pam fod Trevor Purt yn dal i gael ei dalu gan GIG Cymru. Mae’n debyg fod Cyn-Prif Weithredwr Byrddau Iechyd Hywel Dda a Betsi Cadwaladr, sydd wedi symud yn ôl i Loegr, yn dal i gael ei dalu gan y trethdalwyr, er bod y ddau Fwrdd Iechyd mewn trwbl argyfyngus ar ôl iddo eu rheoli.

 

“Mae’n edrych fel petai Lafur yn ddigon parod i dalu ar gyfer perfformiadau gwael, tra bod cleifion yn parhau i ddioddef, diolch i arweinyddiaeth digyfeiriad y Blaid Lafur.”

 

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddwyd bod Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn un o dri Bwrdd Iechyd sydd am gael eu rhoi dan lefel uwch o graffu a rheoli gan Lywodraeth Cymru oherwydd amheuon ynghylch eu gallu fel Bwrdd Iechyd i fynd i'r afael â'r heriau sydd yn eu hwynebu. Mae’r lefel hyn un lefel o dan Fesurau Arbennig. 

 

Wrth glywed y cyhoeddiad, nid oedd yr Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a Gorllewin Cymru Simon Thomas wedi’i synnu:

 “Mae gan Lywodraeth Llafur hanes hir o gamreoli ein GIG ac felly nid oes syndod bod y camau hyn mor angenrheidiol. O fethu targedau amseroedd aros Ambiwlans a Thriniaeth Cancr i gau Gwasanaethau Meddygfeydd Teulu lleol - Mae Llafur yn parhau i fethu a siomi pobl Cymru.”

“Y Gorffennol, Y Presennol, Y Dyfodol, mi fydd Llywodraeth Llafur Cymru yn parhau i fethu ein Byrddau Iechyd ac ein cleifion gyda’u diffyg ewyllys a diffyg dychymyg.” 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.