AC yn Condemnio Cau Banciau

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

 

Mae Aelod Cynulliad y Canolbarth a’r Gorllewin o Blaid Cymru Simon Thomas wedi disgrifio’r penderfyniad i gau naw gangen HSBC yng Nghymru yn ‘annerbyniol’.

 

Mae’r naw banc sydd am gau yn 2017 yn cynnwys pedwar yn rhanbarth y Gorllewin a’r Canolbarth – Abergwaun ac Arberth yn Sir Benfro, Rhydaman yng Nghaerfyrddin a Thref-y-Clawdd ym Mhowys.

Dywedodd Simon Thomas AC, Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig:

 

“Mae’n annerbyniol bod rhwydwaith banciau gwledig sir Benfro yn cael ei chwalu gyda chyhoeddiad HSBC am gau banciau yn Abergwaun ac Arberth.

 

“Yn ogystal â hyn, mae’n siomedig dros ben bod canghennau yn cau yn Rhydaman a Thref-y-Clawdd ym Mhowys.

 

“Yn San Steffan, Mae Plaid Cymru yn galw ar welliannau i’r gyfraith er mwyn sicrhau bod Banciau’r Stryd Fawr yn ymgynghori’n effeithiol gyda chymunedau lleol wrth ystyried cau banciau. Mae rhaid i Lywodraeth Theresa May weithredu er mwyn sicrhau bod gan bawb mynediad i fancio. Er bod HSBC yn gwmni preifat sy’n gwneud penderfyniadau masnachol, mae mynediad i fancio yn hanfodol i fywyd modern cyffredin a ddemocratig yr unigolyn.

 

“Mae’n annerbyniol bod yna fwlch yn argaeledd gwasanaethau bancio i gefn gwlad a threfi Cymru. Mae Plaid Cymru am weld Llywodraeth Llafur Cymru yn gwneud fwy i hyrwyddo gwahanol ddewisiadau i fanciau, megis undebau credyd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.