Gwleidyddion Plaid Cymru yn ymweld ag Amgueddfa Dinbych y Pysgod a'r Oriel Gelf.

tenby_museum_group.JPG

 

 

Gwnaeth Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ymweliad swyddogol i Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych y Pysgod ar Ddydd Sadwrn (2/4) fel rhan o daith ei hymgyrch cyn yr etholiad Cynulliad ar y 5ed o Fai.

Dywedodd Leanne Wood:

'Roeddwn yn bles iawn i ymweld ag Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych y Pysgod, mae'n wych.

Byddwn yn argymell unrhyw un sy'n ymweld â Dinbych y Pysgod i fynd i edrych ar yr arddangosfeydd arbennig a'r casgliadau celf sy'n cynnwys rhai o artistiaid fwyaf enwog Cymru. Mae Plaid Cymru wedi arwain yr ymgyrch i amddiffyn yr Amgueddfa a fyddwn yn parhau i ymladd dros ei oroesiad nes ei fod wedi'i chadarnhau.'

Dywedodd Ymgeisydd Plaid Cymru dros Orllewin Caerfyrddin a De Penfro Simon Thomas:

"Mae angen i symud o'r ymagwedd dameidiog tuag at gelf ac amgueddfeydd sy'n peryglu ein diwylliant a'n treftadaeth. Mi fyddai Llywodraeth Plaid Cymru yn sicrhau rhaglen gymorth ranbarthol dros amgueddfeydd i sefydliadau pwysig megis Dinbych y Pysgod ac Arberth. Rhaid i ni sicrhau fod gan ein hamgueddfeydd lleol cymorth proffesiynol; rhannu'r arfer gorau a sicrhau cefnogaeth o'r llywodraeth ganolog. I Blaid Cymru, nid yw amgueddfeydd yn cynrychioli ein gorffennol yn unig, ond yn cynrychioli'r hyn sydd am lunio ein dyfodol. Ni fyddwn yn troi ein cefn arnynt."

Hefyd yn bresennol yn yr ymweliad oedd Cynghorydd Sir Benfro Michael Williams ac Ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer y Comisiynydd Heddlu dros Ddyfed Powys Dafydd Llywelyn.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.