Plaid Cymru yn ceisio am atebion dros achos o ffliw adar yn Sir Gaerfyrddin

Simon.jpg

Mae Plaid Cymru wedi apelio am atebion gan Lywodraeth Cymru wedi i Brif Swyddog Milfeddygol ddarganfod ffliw adar mewn hwyaden wyllt yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd Simon Thomas, Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig:

“Mae Plaid Cymru wedi gofyn am ddatganiad gan Lywodraeth Cymru er mwyn cysuro’r cyhoedd am y camau a gymerwyd i wynebu ffliw adar.

“Yn y gorffennol mae pryderon wedi bodoli am y gadwyn fwyd, yn enwedig yn gig sydd yn ein siopau. Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn glir bod tystiolaeth a chyngor gwyddonol cyfredol yn dangos nad yw ffliw adar yn peri risg diogelwch i ddefnyddwyr y DU.

“Mae Plaid Cymru yn croesawu’r mesur rhagofalus i ddatgan bod Cymru gyfan yn Barth Atal Ffliw Adar, mesur sydd yn ei wneud yn ofynnol i gadw dofednod ac adar gwyllt caeth dan do. Efallai, ar ôl yr achos diweddaraf, bydd rhaid ymestyn y mesur tu hwnt i’r 6 o Ionawr.”

Darganfuwyd yr hwyaden, sef chwiwell, yn farw a gyflwynir i’w phrofi. Ar fore ddydd Iau, cadarnhawyd bod y prawf yn gadarnhaol am y straen H5N8 o ffliw adar.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.