AC WEDI’I SIOMI WRTH I DDEINTYDD DOLGELLAU GAU

 simon.jpg

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Faterion Gwledig Simon Thomas AC wedi disgrifio’r penderfyniad i gau unig ddeintydd GIG Dolgellau fel ‘ergyd arall i Ogledd gwledig Cymru’.

 

Bydd 4,500 o gleifion yn colli eu deintydd GIG yn Nolgellau ar ddiwedd y mis. Bydd y Deintydd ‘My Dentist’ yn cau yn Nolgellau ar 31 Mawrth ac mae deintydd arall y dre yn breifat.

Gofynnodd yr AC o Blaid Cymru am ddatganiad gan Ysgrifennydd Cabinet y Llywodraeth dros Iechyd Vaughan Gething ynglŷn â’r prinder yn neintyddion GIG yn Nolgellau.

 

Dywedodd Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig:

 

“Unwaith eto, mae trigolion gogledd Cymru yn cael eu hamddifadu gan Lywodraeth Cymru a’r GIG. Dyma ergyd arall i economi gwledig Cymru pan rydych yn ystyried y miloedd o gleifion sy’n mynd i dref Dolgellau am eu hapwyntiadau.

 

“Bydd y newid hwn yn effeithio ar bawb o rieni sy’n gweithio i’r henoed gyda’r Deintydd GIG agosaf mor bell â’r Trallwng, Penrhyndeudraeth a Phorthmadog.

 

“Mae yna duedd pryderus o wasanaethau hanfodol yn cael eu tynnu yn ôl o’n trefi a phentrefi gwledig. O’r GIG i wasanaethau bancio, mae trigolion y Canolbarth, y Gorllewin a’r Gogledd yn cael eu gadael ar ôl gan Lywodraeth Cymru.

 

Yn ei ymateb i Simon Thomas AC, sicrhaodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd bod Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o’r achos ac yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ail-sefydlu'r gwasanaeth cyn gynted â phosib.

 

Ond mynnodd Simon Thomas AC bod rhaid i Lywodraeth Cymru i wneud fwy i amddiffyn gwasanaethau lleol yng Nghymru wledig:

 

“Ni ddylai fod angen i ail-sefydlu’r gwasanaethau lleol yma gan y dylai’r gwasanaethau fod wedi cael eu hamddiffyn o’r cychwyn. Mae trigolion Cymru wledig wedi talu eu trethi hyd eu hoes ac yn haeddu’r un ansawdd o wasanaethau fel y mae eraill, yn rhannau trefol Cymru, yn mwynhau.

 

“Bydd Plaid Cymru yn parhau i gefnogi trigolion gwledig gyda’r nod o sicrhau economi llewyrchus i Gymru wledig.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.