AC yn amlinellu pryderon ynglŷn â threillio cregyn bylchog ym Mae Ceredigion

simon_thomas_pine_martin.jpg

Arweiniodd Simon Thomas, yr Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a’r Gorllewin ddadl drawsbleidiol ar Adroddiad Cyflwr Natur 2016.

Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd AC Plaid Cymru Simon Thomas y peryglon ynglŷn â threillio cregyn bylchog mewn ardaloedd cadwraeth arbennig megis Bae Caerdydd.

Mae’r ddogfen yn adlewyrchu arbenigedd a gwybodaeth o dros 50 o fudiadau cadwraeth ac ymchwil. Dyma’r ail adroddiad i’r bartneriaeth gynhyrchu ac mae’n gynnig trosolwg awdurdodol o gyflwr natur Gymreig.

Dywedodd Simon Thomas, Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig :

“Mi fydd Plaid Cymru yn craffu ar benderfyniadau a gweithredoedd Llywodraeth Cymru i sicrhau eu bod yn cwrdd â’u nod o ‘rheoli, defnyddio a gwella cyfoeth naturiol Cymru i gefnogi lles hirdymor byd natur o dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.’

“Un penderfyniad sydd wedi arwain at bryder yw penderfyniad Llywodraeth Cymru i ailgychwyn treillio cregyn bylchog ym Mae Ceredigion, gweithred a ddaeth i ben 5 mlynedd yn ôl ar ôl i’r ardal ddod yn ardal cadwraeth arbennig.

“Mae Plaid Cymru am weld pysgota cregyn bylchog cynaliadwy ym Mae Ceredigion, ond yn gyntaf, mae rhaid sicrhau bod y cynefinoedd presennol wedi’i hadfer yn ddigonol.

“Mae’r penderfyniad pryderus yn caniatáu treillio heb ddealltwriaeth gadarn o’r effeithiau posib ar yr ardaloedd cadwraeth arbennig.

“Dylai Llywodraeth Cymru dweud wrthym sut maent yn disgwyl plismona treillio cregyn bylchog i sicrhau nad oes unrhyw niwed yn dod i’r ardaloedd nas caniateir. Yn ogystal, hoffwn wybod sut mae Cyfoeth Naturiol Cymru am fonitro effaith treillio ar rywogaethau megis y llamhidyddion a gwely’r môr ei hun.

“Rwy’n peri gofid penodol ar y penderfyniad i ganiatáu treillio cyn i’r Llywodraeth gosod cynllun morol cynhwysfawr mewn lle am gadwraeth, rhywbeth sydd wedi’i addo gan y Llywodraeth ers misoedd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.