Y Cynulliad Cenedlaethol yn dadlau ynglŷn â’r 146 swydd sydd am ddiflannu yn swyddfa’r Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli

21898591153_67ae4a6c5a_z.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a Gorllewin Cymru Simon Thomas wedi gofyn cwestiwn ar frys ar lawr y Senedd ynglŷn â phenderfyniad Llywodraeth San Steffan i gau swyddfa’r Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli – penderfyniad sydd yn tynnu 146 swydd allan o’r ardal.

 

Dywedodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru Simon Thomas:

 

“Creda Plaid Cymru y dylai canolfannau gwaith cael eu datganoli, a bod cyfle wedi’i golli yn y Bil Cymru ddiweddar i amddiffyn y swyddi hyn yn Llanelli ac ar draws Cymru.

“Beirniadwyd y swyddfa yn Llanelli fel un o’r swyddfeydd oedd yn perfformio orau o fewn yr Adran yn ddiweddar. Felly, nid oes cwestiwn am safon y gwaith oedd yn cael eu gwneud yno.

 

“Yn syml, mae Llywodraeth San Steffan yn gweld hyn fel cyfleustra gweinyddol a heb ystyried eu cyfrifoldebau eang i sicrhau a chynnal economïau a swyddi lleol.

“Mae’n bryderus dros ben bod Llywodraeth y Ceidwadwyr wedi gwrthod gwarantu’r swyddfeydd hyn yn Llanelli. Gallai adleoli cynnwys swyddfeydd mor bell â Sir Benfro a Chaerdydd? Mae hynny’n sefyllfa anodd iawn i rywun sy’n byw yn ardal Llanelli.

“Galwais ar Lywodraeth Llafur Bae Caerdydd i roi pwysau ar Lywodraeth San Steffan i gymryd eu cyfrifoldebau cymdeithasol o ddifrif yn hytrach na thorri gwasanaethau cyhoeddus tro ar ôl tro.”

 

Gwnaeth y Gweinidog Julie James ddiolch i Simon Thomas am ei gyfres o gwestiynau. Cadarnhaodd y Gweinidog bod sgyrsiau wedi cymryd lle rhwng Llywodraeth Cymru a San Steffan ynglŷn â chyflogadwyedd ehangach a’r posibiliadau o gydleoli rhai swyddfeydd.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.