Pont Cleddau

Ymgyrch Aelod Cynulliad i ddileu tollau Pont Cleddau yn dwysáu

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi croesawu addewid y bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu effaith tollau Pont Cleddau ar fusnesau yn Sir Benfro.

Holodd Simon Thomas, AC Plaid Cymru, Weinidog yr Economi am effaith y tollau ar gwmnïau lleol yn y Cynulliad Cenedlaethol.

 

 

Yn sgil ei weithredu, ysgrifennodd y Gweinidog at yr holl Aelodau Cynulliad yn addo y bydd Llywodraeth Cymru yn archwilio effaith y tollau ar fusnes.

 

Dywedodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas: “Parth menter Aberdaugleddau yw’r unig barth yng Nghymru lle mae’n rhaid i chi dalu toll i fynd o un rhan o’r parth menter i’r llall.

 

“Cynhaliodd fy nhîm gyfarfod llwyddiannus yn Noc Penfro i drafod yr ymgyrch i gael gwared â’r doll ar Bont Cleddau. Soniodd cwmnïau lleol wrthyf am effaith y tollau ar eu busnes. Wedi’r cyfarfod, tynnais sylw Llywodraeth Cymru at y mater yn ystod cwestiynau’r Cynulliad.

 

"Syndod i mi oedd deall nad oedd Llywodraeth Cymru, sy’n bwriadu cymryd drosodd y cyfrifoldeb am y bont, wedi cynnal unrhyw asesiad o effaith y tollau ar fusnesau ac fe anogais y Gweinidog i wneud hynny.

Llythr agored i fusnesau Sir Benfro ynglyn a thollau Pont Cleddau:

Llythr_Agored_Cleddau.jpg

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.