AC UKIP yn cyfaddef bod yr Ymgyrch ‘Adael’ wedi dweud celwydd

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Yn ystod cyfarfod llawn dydd Mawrth yng Nghynulliad Cymru, cyfaddefodd David Rowlands AC o UKIP bod yr ymgyrch i adael yr Undeb Ewropeaidd wedi dweud celwydd yn gyson yn ystod yr ymgyrch.

Ceisiodd yr AC, oedd o blaid adael yr UE, gyfiawnhau’r celwydd gan ddadlau bod eraill wedi dweud celwydd yn 1973:

“Roedd y celwydd a wnaeth ein harwain i mewn i’r Undeb Ewropeaidd yn fwy na’r celwydd a wnaeth ein harwain allan.”

Wrth drafod sylwadau David Rowlands, dywedodd Simon Thomas, AC y Canolbarth a’r Gorllewin:

“Byddai'r rheini sy’n amheus o’r UE yn dweud unrhyw beth i ennill y ddadl, ac mae David Rowlands wedi gadael y gath allan o’r cwd. Gwnaeth yr ymgyrch i adael yr UE dweud celwydd er mwyn ennill refferendwm yr UE llynedd.

“Mae’r math llygredig hyn o wleidyddiaeth wedi arwain at fyd ‘ôl-wirionedd’ a ffeithiau amgen ofnadwy. Mae Papur Gwyn Theresa May ar Brexit yn ddarn tila a ddiflas.

 

“Mi fydd unrhyw un sy’n poeni am ddyfodol Cymru yn edrych am dri phrif ymrwymiad mewn Papur Gwyn yn San Steffan. Dylai ffermwyr Cymreig, gweithgynhyrchwyr a masnachwyr cael mynediad di-rwystr i’r Farchnad Sengl, dylwn gael cadarnhad a diogelwch bod cyllid yn parhau i Gymru, a dylai dinasyddion yr UE gael hawliau a ddiogelir yng Nghymru.

 

“Cawsom addewidion nad oedd gadael yr UE am amddifadu Cymru o geiniog o’n cyllid ac os rhywbeth, byddem yn derbyn fwy o arian. Nawr, mae’r addewidion hynny wedi ymddangos yn gelwydd noeth.

 

“Nid yw Erthygl 50 yn sbarduno ein hymadawiad o’r UE yn unig - mae’n sbarduno bygythiad newydd o wleidyddion San Steffan yn ceisio rheoli Cymru unwaith eto.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.