S4C yn ymrwymo i Gaerfyrddin

S4C.jpg

Rwy'n croesawi'r ffaith fod S4C wedi cadarnhau eu bod am barhau i symud eu pencadlys o Gaerdydd i Gaerfyrddin, pa bynnag doriadau gallent wynebu i'w cyllid.

I ddatblygu diwydiannau eraill o gwmpas hynny, mae'n rhaid i ni weld buddsoddiad ac mae angen i ni weld hyder yn nyfodol S4C a chyllid digonol i'w chynnal. Galwais ar Lywodraeth Cymru i gefnogi diwydiannau sydd yn cynyddu yn sgil sefydlu'r Pencadlys yn nhref Caerfyrddin.

Mae Plaid Cymru yn croesawi cyhoeddiad y DU eu bod am gwrthdroi'r flwyddyn gyntaf o doriadau arfaethedig i grant S4C.

Mae'n bwysig bod gennym adolygiad cynhwysfawr o chyllid, cylch gwaith a llywodraethu S4C.

Mae angen i unrhyw adolygiad fod yn annibynnol a rhaid iddo hefyd archwilio sut mae defnyddio technoleg newydd i'r gorau o'n gallu er mwyn hysbysu, addysgu a diddanu siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg.

Nawr yw'r amser i'r Llywodraeth Geidwadol roi ystyriaeth ddifrifol i wrthdroi'r holl doriadau - nid dim ond toriadau'r flwyddyn gyntaf.

Mae S4C yn darparu gwasanaeth cenedlaethol pwysig yng Nghymru. Fel yr unig sianel cyfrwng Cymraeg yn y byd, mae'n chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi diwylliant Cymru ac ehangu defnydd yr iaith Gymraeg.

Yn y tymor hir, mae rhaid i ni gael pwerau dros ddarlledu yng Nghymru fel bod y rheini sy'n cael buddion y Sianel Genedlaethol yn chwarae rhan well wrth benderfynu ar ei dyfodol.

Simon Thomas

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.