Canolfan Ymwelwyr Bannau Brycheiniog yn cau wrth i Flwyddyn Antur Cymru dod i ben

22331866470_75ca8813bc_z.jpg

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC wedi lleisio pryderon ynglŷn â chau rhan fawr o’r Ganolfan Ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae’r Aelod Cynulliad dros y Gorllewin a’r Canolbarth wedi erfyn ar Lywodraeth Cymru i gamu i mewn i helpu’r atyniad poblogaidd:

“Wrth ymweld â Bannau Brycheiniog mae’n bosib mwynhau rhai o olygfeydd a llwybrau natur gorau Ewrop. Mae’n peri llawer o ofid bod rhan mor bwysig o’r Parc Cenedlaethol yn paratoi i gau.”

Bydd y Siop a’r Canolfan Wybodaeth sydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan y Mynydd yn Libanus yn cau ar ddiwedd y mis. Mi fydd yna 3 diswyddiad wrth i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ceisio arbed dros £200,000.

Llynedd, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith Ken Skates fod 2016 am fod yn Flwyddyn Antur Cymru, gyda Llywodraeth Cymru yn annog y cyhoedd i ‘ddarganfod eu Hepig’.

Mae Simon Thomas AC o Blaid Cymru yn credu bod hyn yn enghraifft arall o’r Llywodraeth Llafur yn dweud un peth ac yn gwneud rhywbeth gwbl wahanol:

“Wrth i Lywodraeth Llafur Cymru gwthio’r syniad o flwyddyn antur, maent yn torri 4.7% o gyllid y Parc Cenedlaethol. Nid yw 2016 wedi gorffen eto ac mae’r Llywodraeth yn barod wedi symud ymlaen i’r stỳnt gyhoeddus nesaf.

“Mae angen Llywodraeth gref ar Gymru sy’n mynd yn bellach na geiriau gwag o flaen gamera teledu. Mae angen arnom Lywodraeth Cymru sy’n gweithredu ar eu haddewidion ac yn brwydro i sicrhau bod gan Gefn Gwlad Cymru economi llewyrchus sy’n tyfu ac yn creu swyddi.”

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Faterion Gwledig wedi trafod y mater gydag aelodau awdurdod y Parc Cenedlaethol gan obeithio bod modd gweithio’n agos gyda phreswylwyr lleol i sicrhau bod y Parc Cenedlaethol yn ffynnu dros y blynyddoedd i ddod:

“Mae aelodau awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi amlinellu’r ffaith bod toriadau a diswyddiadau yn anochel tra bod y cyllid yn cael ei dorri gan Llywodraeth Cymru. Fel yr Aelod Cynulliad Rhanbarthol dros Bannau Brycheiniog mi fyddaf yn parhau i gyfathrebu gyda'r Awdurdod ac eu cefnogi pan yn bosib.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.