AC yn mynegi ‘siom’ dros benderfyniad Barics Brycheiniog

Simon_Thomas_official.jpg

Mae AC Plaid Cymru Simon Thomas wedi cwestiynu’r Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant dros ddyfodol Barics Brycheiniog.

Dywedodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas:

“Mae’n bwysig ein bod yn gweld cymaint o ganolfannau’r fyddin yn cael eu lleoli yng nghymunedau Cymreig a phosib. Mae’n bwysig, gan eu bod yn galluogi ein milwyr ifanc i gadw cyswllt personol gyda'u teuluoedd a’u cymunedau.

“Mae’n beth da i filwyr a phersonél y fyddin bod ganddynt gysylltiadau lleol.

“Mae’n siomedig iawn i weld y penderfyniad i ddiwreiddio cyfleusterau hir-sefydlog sydd wedi gwneud llawer mawr i gefnogi eu cymunedau lleol.

“Galwais ar Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd Cabinet i gynnal sgyrsiau gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD). O ran recriwtio a chaffael rydym yn or-ddarpau’r MOD a’r lluoedd arfog tra ein bod yn derbyn darpariaeth israddol yn nhermau buddsoddiad, gwariant a lleoliadau aelodau’r lluoedd arfog.

“Fe wnes i fynnu bod Llywodraeth Cymru yn cynnal sgyrsiau gyda Llywodraeth San Steffan i drafod dyfodol y Barics.

“Mae’r gymuned Nepalaidd wedi gwasanaethu pobl Brycheiniog a’u lluoedd arfog. Gofynnais i Lywodraeth Cymru gynnal sgyrsiau gyda’r gymuned Nepalaidd i geisio sicrhau bod systemau cefnogaeth ar gael iddynt.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.