AC YN PERI GOFID DROS BENDERFYNIAD LLYWODRAETH CYMRU I AIL-GYFLWYNO PYSGOTA CREGYN BYLCHOG

simon_thomas_pine_martin.jpg

Mae Simon Thomas, Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, newid Hinsawdd a Materion Gwledig wedi lleisio’i gofid dros benderfyniad Llywodraeth Cymru i gymeradwyo pysgota cregyn bylchog ym Mae Ceredigion.

 

Mae Mr Thomas, Aelod Cynulliad y Canolbarth a’r Gorllewin wedi barnu Llywodraeth Cymru’n drwm dros y penderfyniad:

“Dros y 12 mis diwethaf, rwyf wedi gweithio’n agos gydag etholwyr a chefnogwyr brwd y bywyd gwyllt gan gefnogi’r 30,000 o bobl gwnaeth arwyddo deiseb. Roedd y ddeiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i dynnu eu cynigion ac yn hytrach, amddiffyn y cynefinoedd o ddolffiniaid a llamhidyddion.

 

“Rwyf wedi cwrdd gyda threfnwyr y ddeiseb ac wedi ceisio diweddaru fy etholwyr yn barhaus wrth i mi ofyn i Lesley Griffiths, Aelod y Cabinet Cysgodol dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i ailystyried safbwynt Llywodraeth Cymru a chefnogi cynaliadwyedd yr amgylchedd morol, sensitif yng Ngheredigion.

 

“Yn y cyfnod hwn, gwrthododd Lesley Griffiths gwrdd â threfnwyr y ddeiseb wrth i Lywodraeth Llafur Cymru troi cefn ar dros 30,000 o etholwyr gofidus yn ogystal â rhoi dyfodol y bywyd gwyllt, bregus mewn peryg difrifol.

 

“Hoffwn weld pysgota cregyn bylchog cynaliadwy ym Mae Ceredigion, ond rhaid sicrhau bod y cynefinoedd presennol wedi gwella digon i gefnogi treillio o’r fath. Mae’r penderfyniad hon yn caniatáu treillio pan nad ydym yn deall yn llawn yr effaith ar yr ardaloedd hynny sydd i fod o dan gadwraeth – Mae hyn yn peri gofid dirfawr.”

 

Yng nghyfarfod Pwyllgor y Cynulliad dros Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig yr wythnos hon, fe wnaeth Simon Thomas AC cwestiynu Cyfoeth Naturiol Cymru yn ogystal â’r Ysgrifennydd Cabinet Lesley Griffiths:

 

“Rydw i eisiau gwybod sut mae’r Llywodraeth am blismona treillio cregyn bylchog a sicrhau na fydd dim niwed i’r ardaloedd nas caniateir. Hoffwn wybod sut fydd Cyfoeth Naturiol yn monitro effaith treillio ar rywogaethau megis llamhidyddion yn ogystal â gwely môr y cynefin. Rwy’n peri gofid penodol ar y penderfyniad i ganiatáu treillio cyn i’r Llywodraeth gosod cynllun morol cynhwysfawr mewn lle am gadwraeth, rhywbeth sydd wedi’i addo gan y Llywodraeth ers misoedd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.