Ceredigion yn Arwain y Ffordd wrth Ailgylchu

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC wedi rhannu ei meddyliau ynglŷn â’r canlyniadau ailgylchu gwastraff diweddaraf.

Roedd yr Aelod Cynulliad dros Blaid Cymru yn hapus iawn i weld Ceredigion yn cael ei henwi fel yr awdurdod sy’n perfformio orau yng Nghymru wrth iddynt eistedd ar frig y tabl gyda 68% o’u gwastraff yn cael eu hailgylchu. 

Gosodwyd y targed o 58% erbyn 2015/16, gyda’r targed yn codi i 64% erbyn 2020 a 70% erbyn 2025.

Roedd yr AC dros y Canolbarth a’r Gorllewin yn awyddus i ganmol y gwaith caled a gwnaethpwyd gan yr Awdurdod Lleol:

“Mi fydd Llywodraeth Cymru yn siŵr o gymryd y canmoliaeth ond mae’n bwysig ein bod yn clodfori gwaith aruthrol Cyngor Ceredigion, a rheolwyd gan Blaid Cymru.

“Hoffwn ddiolch i’r Cyngor, ac yn enwedig i’r Cyng. Alun Williams yr Aelod Cabinet dros yr amgylchedd, am eu gwaith di-diwedd a’u llwyddiant.”

Mae Cyngor Ceredigion wedi cwrdd â tharged y Llywodraeth ar gyfer 2015/16 yn rhwydd ac nid ydynt yn bell o gyrraedd y targed ar gyfer 2025 yn barod.

Un o brif addewidion polisi Plaid Cymru yn eu Maniffesto oedd cael gwared a’r gwastraff erbyn 2030 - Ugain mlynedd yn gynt nag ymrwymiad presennol Llywodraeth Llafur Cymru. Mae Simon Thomas AC yn credu bod llwyddiant Cyngor Ceredigion yn profi effeithiolrwydd llywodraethol Plaid Cymru:

“Ers blynyddoedd, mae Llafur Cymru wedi galw polisïau’r Blaid yn ‘Wleidyddiaeth Ffantasi’. Ond mae llwyddiant parhaol yr Awdurdodau Lleol a rheolwyd gan Blaid Cymru yn profi bod polisïau a thargedau uchelgeisiol y Blaid Genedlaethol yn gyraeddadwy pan mae yna Lywodraeth gref a medrus Plaid Cymru mewn grym.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.