AC yn ceisio am eglurder a gweithredu gan Lywodraeth Cymru yn dilyn llygredd yn Afon Teifi

 simon_thomas_ac_2013.jpg

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas wedi galw ar Lywodraeth Cymru i egluro’r mesurau a gweithredoedd maent am gymryd yn dilyn lefelau brawychus o lygredd yn Afon Teifi.

Yr wythnos hon, cadarnhaodd Cyfoeth Naturiol Cymru bod dros 1,000 o bysgod wedi marw yn Afon Teifi o ganlyniad i’r hyn a gredir i fod yn ollyngiad slyri yn ardal Tregaron.

Dywedodd Simon Thomas, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin:

“Mae’r achos yn ergyd drom i bobl Ceredigion a’r diwydiant pysgota. Mae’r Afon Teifi yn adnabyddedig am eu tirwedd pysgota cyfoethog.

“Mae cynefinoedd y Teifi, gan gynnwys yr Eog a’r Brithyll Môr yn denu miloedd o bobl i bysgota’r afon, felly, mae’r achos hefyd yn ergyd enfawr i ddiwydiant twristiaeth hanfodol Canolbarth a Gorllewin Cymru.

“Rwyf wedi ysgrifennu i’r Ysgrifennydd Cabinet Lesley Griffiths yn gofyn am eglurder ar yr hyn mae Llywodraeth Cymru yn gwneud i ddatrys y broblem. Mae’n bwysig bod Llywodraeth Cymru yn cyfathrebu gyda Chyfoeth Naturiol Cymru yn dilyn y digwyddiad.

“Rwyf hefyd wedi gofyn i’r Ysgrifennydd Cabinet ar ei barn ar ba fesurau byddai angen i adfer cynefinoedd a busnesau pysgota a thwristiaeth i Afon Teifi.

“Mae’n hanfodol bwysig bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu’n gyflym er mwyn ceisio lliniaru effaith y llygredd ar fusnesau a chynefinoedd lleol.

“Fel Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, mi fyddaf yn gwneud fy ngorau glas i helpu a gwthio Llywodraeth Cymru i weithredu’n effeithiol ac effeithlon er budd pobl y Canolbarth a’r Gorllewin.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.