Amdano Simon

Cafodd Simon Thomas ei ethol i’r Cynulliad am y tro cyntaf yn etholiad 2011 fel aelod rhanbarthol ar gyfer y Canolbarth a’r Gorllewin. Fe lwyddodd i sicrhau lle ar dop y rhestr ar gyfer etholiad fis Mai a cafodd ei ail-ethol yn etholiad Cynulliad 2016.

Roedd yn Aelod Seneddol dros Geredigion rhwng 2000 a 2005.

Yn ystod ei gyfnod yn San Steffan fe lefarodd dros ei blaid ar yr amgylchedd, byd a materion gwledig, trafnidiaeth, datblygu rhyngwladol, ynni, diwylliant, y wasg a chwaraeon.

Roedd hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Ymchwilio Amgylcheddol gan ddod yn adnabyddus fel hyrwyddwr dros yr amgylchedd a datblygu cynaliadwy.

Roedd yn rheolwr datblygu ar gyfer Technium yn Sir Benfro, cyn cael ei benodi i rôl uwch-gynghorydd i lywodraeth Cymru’n Un, gan roi cyngor i’r Dirprwy Brif Weinidog a Gweinidogion eraill Plaid Cymru.

Yn ystod y Pedwerydd Cynulliad. Roedd Simon yn aelod o’r Pwyllgor Plant, Pobl ifanc ac Addysg, ac wedi eistedd ar y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol.
Roedd yn aelod o’r Cabinet Cysgodol ers 2014 ac yn gyfrifol am y portffolio addysg, sgiliau a’r iaith Gymraeg. Fe oedd hefyd yn llefaru dros y Blaid ar wasanaethau cyhoeddus a llywodraeth leol.

Cafodd ei ail-ethol fel Aelod Cynulliad dros y Gorllewin a'r Canolbarth ym mis Mai 2016 gyda rol newydd i chwarae o fewn y Blaid. Simon yw prif-chwip y Blaid a'r llefarydd dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig. Fe yw Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, ac mae'n eistedd ar y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig a'r Pwyllgor Busnes.

Cafodd ei addysg gynnar yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Aberdâr cyn mynd ymlaen i Aberystwyth lle y gwnaeth hyfforddi’n wreiddiol fel llyfrgellydd.

Mae’n briod a ganddo ddau o blant. Mae’n mwynhau cerdded, darllen a threulio amser gyda’i deulu.


Os ydych am weld yr hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y wefan hon, cliciwch yma.

Neu i ddarllen fy Hysbysiad GDPR, cliciwch yma.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.