AC Plaid Cymru yn sicrhau addewid o wasanaeth bws newydd rhwng Aberystwyth a Chaerdydd

Defnyddiodd Plaid Cymru Cwestiynau i’r Prif Weinidog i geisio sicrhau datrysiad ac i ailgyflwyno gwasanaethau trafnidiaeth hanfodol rhwng Aberystwyth a Chaerdydd.

 

Gofynnodd yr Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a’r Gorllewin i’r Prif Weinidog am ddatganiad ynglŷn â’r gwasanaeth bysiau rhwng Aberystwyth a Chaerdydd:

Am dros 30 o flynyddoedd rydym wedi cael gwasanaeth bws dibynnol a chyson rhwng Aberystwyth a Chaerdydd. Gwasanaeth Bws sydd wedi gweithredu’n ddi-dor, hyd at yr haf yma.

 

Dyma’r tro cyntaf i ni golli’r gwasanaeth bws, gwasanaeth atyniadol i bawb o bensiynwyr i fyfyrwyr. Ers i wasanaeth Lewis Coaches ddod i ben, rwyf eisoes wedi clywed gan etholwyr sydd wedi gorfod aros noson yng Nghaerfyrddin wedi iddynt dal trên o Gaerdydd i Gaerfyrddin gan nad oedd gwasanaeth bws cysylltiol yn cyd-fynd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth.

 

Gwnaeth y Prif Weinidog addo i Simon Thomas y byddai gwasanaeth newydd yn rhedeg o fewn yr wythnosau nesaf.

 

Rwy’n croesawi’r newyddion hyn, ond os ydyw Llywodraeth Cymru wir yn cytuno y dylid ailgyflwyno’r gwasanaeth, mae angen iddynt gyhoeddi pryd ac fel maent yn disgwyl sicrhau hyn.

 

“Mae’r amser wedi cyrraedd i Lywodraeth digyfeiriad Llafur i edrych yn bellach na choridor yr M4, a sicrhau bod y gwasanaethau trafnidiaeth hanfodol sydd gennym yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn cael eu gwella.”

 

Yn ogystal â’r gwasanaeth bysiau, tynnodd Mr Thomas sylw ar honiadau’r Prif Weinidog bod llinell rheilffordd newydd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin am gosi “biliynau”:

 

Mae’r amcangyfrifon o ail-sefydlu’r linc rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth yn amrywio o £300 miliwn a £650 miliwn”, Dywedodd yr AC, sydd wedi ymgyrchu’n frwd dros ailgyflwyno’r llinell. “Mae’n ddrud ond nid yw’n “biliynau”. Yn y hirdymor, mae llinell rheilffordd yn angenrheidiol, ond rwy’n canolbwyntio ar sicrhau bod ein llinell bysiau yn cael ei ailgyflwyno mor gynted â phosib.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.