PWYSAU PLAID YN SICRHAU NEWIDIADAU YNG NGORSAF BŴER ABERDDAWAN

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Mae pwysau gan Blaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi arwain at newidiadau cynhwysfawr i drwyddedi yng ngorsaf bŵer Aberddawan.

Roedd Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC wrth ei bodd wrth ddarganfod bod y pwysau a rhoddir gan Blaid Cymru ar Lywodraeth Cymru, San Steffan a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi arwain at newidiadau pwysig yng ngorsaf bŵer Aberddawan.

 

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas AC wedi galw’n gyson am Lywodraeth San Steffan, Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau amddiffyniadau amgylcheddol yn y dyfodol ar ôl i ni adael yr Undeb Ewropeaidd.

 

Cymerodd Simon Thomas AC y cyfle i ofyn cwestiwn arall ynglŷn â’r achos yn ystod cyfarfod lawn y Cynulliad yn y Siambr ar ddydd Mercher ac roedd yn falch i gael ymateb cadarnhaol.

 

Ar 1 Ebrill, Daeth Cyfoeth Naturiol Cymru i gasgliad ar yr ymarfer addasu trwydded amgylcheddol Aberddawan, lle dyroddir trwydded amgylcheddol newydd ar gyfer yr orsaf bŵer. Mae’r drwydded newydd hwn yn cynnwys terfyniad allyriadau ocsid nitrogen isaf, yn unol â dyfarniad Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd. Rhaid i orsaf bŵer Aberddawan gydymffurfio â’r terfyniad allyriadau ocsid nitrogen newydd.

 

Dywedodd y Llefarydd Cysgodol dros Ynni Simon Thomas AC:

 

“Mae hyn yn fuddugoliaeth i Blaid Cymru ac i drigolion Aberddawan sydd wedi byw o dan gysgod parhaol a pheryglus yr orsaf bŵer am flynyddoedd.

 

“Nid oes gan lygredd unrhyw ffiniau a dengys bod gorsaf bŵer Aberddawan wedi bod llygru’r awyr gydag allyriadau anghyfreithlon, er i Lys Ewrop ddarganfod bod Llywodraeth y DU yn mynd yn groes i’r rheolau mis Medi diwethaf.

 

“Mae hyn yn fater difrifol wrth i ni adael yr UE ac mae hyn yn atgyfnerthu’r ffaith bod llwyddiant Plaid Cymru i sicrhau Bil Parhad Ewropeaidd i Gymru, er gwaethaf y ffaith bod y Blaid Lafur wedi ymatal, yn fuddugoliaeth hanfodol i Gymru.

 

“Mae Llywodraeth San Steffan wedi profi bod ddim modd ymddiried ynddynt i sicrhau aer diogel a glan yng Nghymru. Felly mae rhaid i Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau nad ydym yn cyrraedd terfyniadau allyriadau carbon a nitrogen ocsid.

 

“Unwaith eto, mae Plaid Cymru wedi profi mai ni yw’r unig Blaid sy’n rhoi buddiannau Cymru’n gyntaf.”

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.