Aelod Cynulliad Plaid Cymru yn ceisio sicrhau datrysiad cyflym i gau’r A48 am 6 wythnos

Image result for simon thomas plaid

Defnyddiodd yr AC dros y Gorllewin a’r Canolbarth Simon Thomas Cyfarfod Llawn y Senedd, ar Ddydd Mawrth, i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o’r problemau enbyd sydd yn wynebu cannoedd ar gannoedd o gymudwyr wrth i ran o’r A48 gau am 6 wythnos, wrth iddynt atgyweirio piben o dan yr heol.

Mae’r A48 wedi cau tua’r dwyrain rhwng Nant-y-caws a Chaerfyrddin tra bod y traffig wedi’u hailgyfeirio trwy Nant-y-caws a Heol Llangynnwr.

Er bod yr AC o Blaid Cymru yn deall bod y gwaith yn hanfodol, mae Simon Thomas yn credu bod rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau nad yw’r tarfiadau’n effeithio’n ormodol ar fywydau’r cymudwyr a busnesau lleol:

Mae’r A48 newydd gau, ond yn barod, mae nifer o etholwyr wedi cysylltu yn sôn am oedi hir o sawl gyfeiriad.

“Nid mater lleol yn unig yw hyn. Mae’r heol yn rhan o’r prif gyswllt rhwng Cymru ac Iwerddon yn ogystal â’r prif gyswllt rhwng Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

“Ceir defnydd helaeth o’r heol gan gerbydau nwyddau, ac mae’r atgyfeiriad trwy Langynnwr a Nant-y-caws yn creu oedi hir i gymudwyr a llygredd sŵn enfawr gyda’r nos yn y gymuned yn ogystal ag effeithio ar waith hanfodol y ffermwyr llaeth sydd yn croesi’r heol yn gyson i hel eu gwartheg o un ffarm i’r llall.

“Rwy’n deall bod y gwaith yn angenrheidiol, ond mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn gwneud eu gorau i lyfnhau’r oedi i’r gorau o’u gallu. Credaf fod angen i ni ailfeddwl ein perthynas gyda’r contractwyr gan gymryd agwedd llymach at yr amser rydym yn caniatáu iddynt gwblhau eu gwaith.

“Yn sicr, mi fydd cau’r ffordd yn ergyd economaidd i’r Gorllewin, felly rwyf wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am ddatganiad ar y mater, gyda’r gobaith bod modd datrys a chyflymu’r broses mor gynted â phosib.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.