Ansicrwydd parhaus ynglŷn â dyfodol llwybr bws: Aberystwyth - Caerfyrddin - Caerdydd

Image result for Simon Thomas plaid

Mae cyhoeddi tranc cwmni bysiau o Lanrhystud wedi creu ansicrwydd ynglŷn â dyfodol y cyswllt bws rhwng Aberystwyth a Chaerdydd.

 

Roedd yr AC dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi ysgrifennu i Lywodraeth Cymru yn gofyn am sicrwydd i gwsmeriaid ynglŷn â’r gwasanaeth pwysig rhwng Aberystwyth a Chaerdydd.

Roedd y gwasanaeth bws 701 a rhedai o Aberystwyth i Gaerdydd drwy Gaerfyrddin yn croesi calon y Canolbarth a’r Gorllewin ac fe danlinellodd yr AC o Blaid Cymru pwysigrwydd y gwasanaeth hwn i’r rhanbarth:

 

“Fel preswylydd yn Aberystwyth, rwy’n ymwybodol ar ba mor ddibynnol ydym yn y Gorllewin ar y gwasanaeth bysiau er mwyn sicrhau llwybrau dibynadwy rhwng ein cymunedau ac i alluogi gweithwyr, myfyrwyr a thwristiaid i drafaelu. Ni allwn adael gwasanaeth mor hanfodol i ddod i ben.”

 

Yn ei ymateb, cytunodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Drafnidiaeth a Seilwaith Ken Skates gyda Simon Thomas AC bod y newyddion bod Lewis Coaches am gau yn siomedig dros ben. Sicrhaodd yr Ysgrifennydd Cabinet bod Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda Chyngor Ceredigion i leihau’r effeithiau posib ar gyflogaeth leol a’r gwasanaeth bysiau.

 

Roedd Simon Thomas, Aelod y Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig yn hapus i glywed gan yr Ysgrifennydd Cabinet bod sawl darpar weithredwr wedi dangos diddordeb mewn ailgyflwyno’r gwasanaeth. Er hyn, credai bod angen sicrhau datrysiad i’r achos ar frys:

 

“Mae presenoldeb gwasanaeth bysiau cyson rhwng Aberystwyth a Chaerdydd yn angenrheidiol i fusnesau lleol, a dylai’r llywodraeth gwneud llawer fwy i sicrhau bod gweithredwyr newydd yn cael eu darganfod cyn gynted â phosib.

 

“Mi fyddai’n parhau i wthio Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau lleol a sicrhau gwelliannau i wasanaethau trafnidiaeth rhwng Aberystwyth a Chaerdydd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.