Newyddion diweddaraf

Llywodraeth Cymru yn cyfaddef methiant dros lygredd aer

Enillodd yr ymgyrchwyr amgylcheddol ClientEarth drydydd achos heddiw yn erbyn llywodraeth San Steffan dros lefelau anghyfreithlon a niweidiol y DG o lygredd aer.
Mae’r dyfarniad yn golygu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru gyflwyno cynllun eleni i gwrdd â therfynau cyfreithlon o lygredd aer.

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Darllenwch fwy

AC cyfarch Rhwydwaith Iechyd Cymdeithasol De Ddwyrain Sir Benfro

Trafododd AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas, y newidiadau arfaethedig i wasanaethau ysbyty yn ystod cyfarfod â Rhwydwaith Iechyd Cymunedol De Ddwyrain Sir Benfro yng Nghanolfan Pentref New Hedges ddydd Mawrth.

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Darllenwch fwy

Cwestiwn am achos llanc a gafodd ei fethu cyn gadael gofal maeth

Mae AC Plaid Cymru Simon Thomas wedi gofyn cwestiwn amserol am achos llanc yn ei arddegau a gymerodd ei fywyd ei hun tra’r oedd mewn gofal maeth. Methodd asiantaethau â rhoi gwasanaeth iawn i’r llanc wrth iddo baratoi i adael y system ofal, canfu adolygiad gan Fwrdd Diogelu Plant Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Gofynnodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas, i Lywodraeth Cymru am ddatganiad ar wasanaethau plant ym Mhowys yn sgil adroddiad gan Fwrdd Diogelu Plant Canolbarth a Gorllewin Cymru ynghylch marwolaeth plentyn yng ngofal y Cyngor Sir.


Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Darllenwch fwy