Ymgynghoriad ar ddyfodol Cefn Gwlad Cymru yn dilyn Refferendwm yr UE

Ymgynghoriad ar ddyfodol Cefn Gwlad Cymru yn dilyn Refferendwm yr UE

Enwch hyd at dri phryder sydd gennych am ddyfodol y sector amaeth yn dilyn gadael yr UE. (Os nad oes gennych bryderon, nodwch ddim.)


Dangos 5 o ymatebion

 • answered 2016-11-14 17:18:54 +0000
  Q: Hoffech chi weld cynllun taliadau fferm newydd wedi i Gymru adael yr UE?
  A: Hoffwn
 • answered 2016-11-14 17:18:35 +0000
  Q: Enwch hyd at dair agwedd gadarnhaol a negyddol o Glastir.
  A: Angen ail ystyriaeth llwyr
 • answered 2016-11-14 17:17:23 +0000
  Q: Enwch hyd at dair agwedd gadarnhaol a negyddol o'r Polisi Amaeth Cyffredin (PAC).
  A: Negyddol
  Gormod yn cael ei wario ar yr amgylchfyd
 • answered 2016-11-14 17:15:01 +0000
  Q: Enwch hyd at dri chyfle i ddyfodol y sector amaeth yn dilyn gadael yr UE.
  A: Cyfle I farchnata mewn gwledydd needs
  Cael canran uwch o’r farchnad gartref
 • answered 2016-09-23 00:10:20 +0100
  Q: Enwch hyd at dri chyfle i ddyfodol y sector amaeth yn dilyn gadael yr UE.
  A: Cyfle i ffermwyr ifanc ddechrau wrth fod yn effeithlon a phroffidiol

  Cyfle i llywodraeth Cymru i geisio cefnogi ffermwyr cymru

  Cyfle i gymru siapio ffordd ein hunain yn nhermau creu tanseiledd gwych ir sector llaeth a cig yn y mannau priodol

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.