Newyddion

Adroddiad newydd ar botensial banc cyhoeddus llawn yng Nghymru

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Mae adroddiad newydd gan felin drafod wedi asesu potensial banc datblygu cyhoeddus i Gymru i hybu benthyca er mwyn hyrwyddo datblygu economaidd yn lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru yn cwestiynu’r Prif Weinidog dros ddyfodol gwasanaethau pediatrig yn Ysbyty Llwynhelyg

Simon_ysbyty_withybush.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi cwestiynu’r Prif Weinidog Carwyn Jones dros ddyfodol gwasanaethau pediatrig dros nos yn Ysbyty Llwynhelyg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Penblwydd Arbennig i Blaid Cymru

maenclochog.png 

Bydd Plaid Cymru'n nodi hanner can mlynedd lansio ei changen ym Maenclochog gyda noson ddathlu arbennig Nos Iau, 27 Ebrill (am 7:30pm yn Neuadd Gymuned Maenclochog).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC PLAID CYMRU YN MYNNU SICRWYDD DROS DDIOGELWCH ANIFEILIAID EGSOTIG

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Mae Aelod Cynulliad o Blaid Cymru wedi mynnu sicrwydd gan Lywodraeth Cymru dros ddyfodol anifeiliaid egsotig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

PWYSAU PLAID YN SICRHAU NEWIDIADAU YNG NGORSAF BŴER ABERDDAWAN

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Mae pwysau gan Blaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi arwain at newidiadau cynhwysfawr i drwyddedi yng ngorsaf bŵer Aberddawan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

DYFODOL DISGLAIR I YNNI MOROL HONNAI AC PLAID CYMRU

30867030850_a3edbb8cac_z.jpg

Mynegodd Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas ei gyffro am ddyfodol ynni morol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn galw am chwarae teg i amaethwyr Cymru yn dilyn gadael yr Undeb Ewropeaidd

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar i fuddiannau Amaethyddiaeth yng Nghymru gael ei gwarantu mewn unrhyw gytundebau masnach gan Lywodraeth San Steffan yn y dyfodol, gyda chytundeb gan holl genhedloedd y DU  ar unrhyw fframwaith amaethyddol i’r DU.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelodau Etholedig Dwyfor Meirionnydd yn mynnu gweithredu dros gysylltedd band-eang gwael

30867030850_a3edbb8cac_z.jpg

MAE PENTREF DWYFOR MEIRIONNYDD AR BEN Y TABL AR GYFER Y CYFLYMDER LAWRLWYTHO BAND-EANG ISAF YN Y DU.

Mae data newydd ar gyflymder band eang wedi datgelu bod dau bentref yn Nwyfor Meirionnydd gyda’r isaf yn y Deyrnas Unedig ar gyflymder lawrlwytho band eang.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn anelu am y brig gydag ailgylchu

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

"Er mwyn i Gymru ddod yn genedl sy’n ailgylchu orau yn y byd, mae angen i awdurdodau lleol ddysgu oddi wrth awdurdodau megis Ceredigion," dyna fydd y neges gan ACau Plaid Cymru heddiw mewn dadl yn y Senedd ar ailgylchu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC WEDI’I SIOMI WRTH I DDEINTYDD DOLGELLAU GAU

 simon.jpg

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Faterion Gwledig Simon Thomas AC wedi disgrifio’r penderfyniad i gau unig ddeintydd GIG Dolgellau fel ‘ergyd arall i Ogledd gwledig Cymru’.

 

Bydd 4,500 o gleifion yn colli eu deintydd GIG yn Nolgellau ar ddiwedd y mis. Bydd y Deintydd ‘My Dentist’ yn cau yn Nolgellau ar 31 Mawrth ac mae deintydd arall y dre yn breifat.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.