Newyddion diweddaraf

Ceredigion yn Arwain y Ffordd wrth Ailgylchu

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC wedi rhannu ei meddyliau ynglŷn â’r canlyniadau ailgylchu gwastraff diweddaraf.

Roedd yr Aelod Cynulliad dros Blaid Cymru yn hapus iawn i weld Ceredigion yn cael ei henwi fel yr awdurdod sy’n perfformio orau yng Nghymru wrth iddynt eistedd ar frig y tabl gyda 68% o’u gwastraff yn cael eu hailgylchu. 

Darllenwch fwy

Plaid Cymru yn ymgynghori ar bolisiau newydd i’r Gymru wledig yn dilyn refferendwm Ewrop

Back_Welsh_Farming.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am farn pobl ar gynlluniau sy’n effeithio ar ardaloedd gwledig a chefn gwlad yn dilyn y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.

 Aelod Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas, oedd yn lansio’r ymgynghoriad yn stondin Plaid Cymru yn Sioe Môn. 

Darllenwch fwy

Plaid Cymru yn codi'r cwestiwn ar argyfwng deintyddol Arberth

simon_3.jpg

 

Mae Simon Thomas o Blaid Cymru wedi rhybuddio Llywodraeth Cymru am yr argyfwng sy'n wynebu Gofal Deintyddol y GIG yn Arberth yn dilyn cau'r practis deintyddol yng Nghanolfan Iechyd Arberth.

Darllenwch fwy