Newyddion diweddaraf

AC Plaid Cymru yn canmol Ysgol o Lanelli am bartneriaeth gymunedol gryf

addysg.jpg

Mae AC Plaid Cymru dros Orllewin a Chanolbarth Cymru, Simon Thomas, wedi canmol Ysgol Gynradd Maes-Y-Morfa i’r cymylau am yr adolygiad disglair a gawsant gan ‘Sefydliad Bevan’.

Cyhoeddodd ‘Sefydliad Bevan’ adroddiad yn ddiweddar, ‘Ar ôl PISA: Oes ffordd ymlaen i addysg yng Nghymru?’ ble bu trafodaeth am set siomedig arall o ganlyniadau PISA yng Nghymru. 

Darllenwch fwy

AC Plaid Cymru yn galw ar San Steffan i godi a chefnogi gweithwyr Tata

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi galw ar Lywodraeth San Steffan i gefnogi gweithwyr Tata ar ôl iddynt bleidleisio dros dderbyn bargen newydd sydd yn delio gyda’u pensiynau.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad o Blaid Cymru, sydd wedi gweithio’n ddiflino i gefnogi gweithwyr Tata Llanelli:

Darllenwch fwy

AC Plaid Cymru yn gwrthod rhagrith y Blaid Lafur

Simon_assembly.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi barnu’r Blaid Lafur am eu gwleidyddiaeth rhagrithiol a rhwygol yn Sir Gaerfyrddin. Mae hyn yn dilyn penderfyniad Cyngor Sir Gaerfyrddin i symud ymlaen gyda chynlluniau i newid Ysgol Llangennech yn ysgol cyfrwng Cymraeg.

Cododd Simon Thomas AC yr achos yn Siambr y Senedd gyda’r Prif Weinidog wrth drafod dyfodol S4C a’r iaith Gymraeg yn Sir Gaerfyrddin.

Darllenwch fwy