Newyddion diweddaraf

UAC Sir Drefaldwyn yn cynnal trafodaethau cadarnhaol gydag AC y Canolbarth a’r Gorllewin

WELSH_FARMING_FUW.jpg

Roedd hi’n bleser cael y cyfle i fynychu cyfarfod gydag Undeb Amaethwyr Cymru Sir Drefaldwyn i drafod materion Amaeth oedd yn peri gofid.

Cynhaliwyd y cyfarfod ar Ddydd Llun yr 17eg o Hydref ym Marchnad Da Byw'r Trallwng a mwynheais gynnal sesiwn cwestiwn ac ateb gydag aelodau’r Undeb.

Darllenwch fwy

AC PLAID CYMRU YN YMWELD Â PHROSIECT YNNI GWYNT PEN Y CYMOEDD

SIMON_PYC_2.JPG

Dros y mis diwethaf, cafodd Aelod Cabinet yr Wrthblaid dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC y cyfle i ymweld â phrosiect ynni gwynt Pen y Cymoedd.

Mae’r prosiect, sy’n cael ei rheoli gan Vattenfal ac wedi’i lleoli yn Nyffryn Cynon, yn ddatblygiad o 76 tyrbin fydd yn cael ei lawn-gwblhau erbyn dechrau 2017.

Darllenwch fwy

Cam ymlaen tuag at strategaeth go-iawn i fynd i’r afael â’r diciâu mewn bywyd gwyllt a gwartheg

Ffarm-Jean-featured-image.jpg

Mae’r cam ymlaen gan Lywodraeth Cymru i  ddwyn  gerbron gynllun integredig priodol i fynd i’r afael a’r diciâu mewn gwartheg wedi ei groesawu gan Blaid Cymru.

Bwriad y strategaeth yw rhannu Cymru yn ardaloedd isel, canolig ac uchel o ran y diciâu, gydag agweddau gwahanol  at fynd i’r afael â’r broblem. 

Darllenwch fwy