Newyddion diweddaraf

Aelod Cynulliad Plaid Cymru yn ceisio sicrhau datrysiad cyflym i gau’r A48 am 6 wythnos

Image result for simon thomas plaid

Defnyddiodd yr AC dros y Gorllewin a’r Canolbarth Simon Thomas Cyfarfod Llawn y Senedd, ar Ddydd Mawrth, i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o’r problemau enbyd sydd yn wynebu cannoedd ar gannoedd o gymudwyr wrth i ran o’r A48 gau am 6 wythnos, wrth iddynt atgyweirio piben o dan yr heol.

Mae’r A48 wedi cau tua’r dwyrain rhwng Nant-y-caws a Chaerfyrddin tra bod y traffig wedi’u hailgyfeirio trwy Nant-y-caws a Heol Llangynnwr.

Darllenwch fwy

AC Plaid Cymru yn sicrhau addewid o wasanaeth bws newydd rhwng Aberystwyth a Chaerdydd

Defnyddiodd Plaid Cymru Cwestiynau i’r Prif Weinidog i geisio sicrhau datrysiad ac i ailgyflwyno gwasanaethau trafnidiaeth hanfodol rhwng Aberystwyth a Chaerdydd.

 

Gofynnodd yr Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a’r Gorllewin i’r Prif Weinidog am ddatganiad ynglŷn â’r gwasanaeth bysiau rhwng Aberystwyth a Chaerdydd:

Darllenwch fwy

Aelod Cynulliad yn cefnogi menter diweddaraf NFU Cymru a Gweithwyr Mudol o’r Undeb Ewropeaidd yn y Senedd

Back_welsh_farming_NFU.jpg

Roedd yr Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a Gorllewin Cymru Simon Thomas yn awyddus i hyrwyddo gwaith undebau amaethyddol Cymru yn ystod cyfarfod lawn yn y Senedd.

Bu Simon Thomas, Llefarydd yr Wrthblaid dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, yn trafod yn ystod sesiwn Cwestiynau i’r Ysgrifenyddion Cabinet dydd Mercher diwethaf, le gofynnodd i’r Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Lesley Griffiths i gefnogi’r ymgyrch:

Darllenwch fwy